Padlock on computer keyboard. Network Security, data security and antivirus protection PC

Sikkerhetsrådgivning

Setter preg på samfunnssikkerheten

AFRY jobber med hele bredden av landbaserte bygge- og infrastrukturprosjekter, fra lokale by- og anleggsprosjekter til formålsbygg som Politiets nasjonale beredskapssenter, nye Oslo lufthavn og nytt regjeringskvartal.

AFRY er en av landets største leverandører av byggherrerådgivning, prosjektledelse og prosjektadministrative tjenester innen eiendom, bygg og anlegg. Med forankring i prosjekt - og byggeledelse, har firmaet gjennom mange prosjekter for kunder med spesielle sikringsbehov bygget opp en svært solid kompetanse innen sikring av verdier mot utilsiktede og tilsiktede uønskede handlinger og hendelser. For å samle og rendyrke denne kompetansen, har AFRY en egen seksjon for sikkerhetsrådgivning, som bidrar inn i prosjekter med sikringsbehov.

Leverer alt innen sikkerhetsrådgiving

Seksjon for sikkerhetsrådgivning er an del av datterselskapet vårt Advansia og består av en tverrfaglig gruppe spesialrådgivere med lang og bred erfaring fra det offentlige og fra næringslivet, der kompetansen spenner fra å bygge opp og revidere sikkerhetssystemer for virksomheter nasjonalt og internasjonalt til planlegging av fysisk og elektronisk sikring av skjermingsverdige objekter. Vi er med i planleggingsfasen for bygg, byer og infrastruktur, og det vi er med på å skape, har betydning for hvordan vi lever og bor i framtiden. Vi har et stort fagmiljø som samarbeider tett med AFRY-kollegaer og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser.

Med sin samlede kompetanse dekker teamet hele fagfeltet innen prosjektledelse, byggeledelse, analyser og vurderinger, sikkerhetsledelse – og styring, fysisk og elektronisk sikring, informasjonssikkerhet, revisjoner og granskninger, reisesikkerhet, sikkerhet ved etablering av virksomhet i inn- og utland, beredskap- og hendelseshåndtering, trening, øvelser og kompetanseheving, kriminalitetsforebyggende tiltak i fysiske omgivelser, trygge byrom og sikring av folksomme steder og helhetlig skolesikkerhet.

AFRY har som overordnet mål å tilføre oppdragsgivere og kunder en merverdi gjennom en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming. Den samlede sikkerhetskompetansen, kombinert med forankring i byggeledelse, rådgiving prosjektgjennomføring, gir AFRY særdeles godt grunnlag for å utvikle og implementere tilpassede sikringstiltak i prosjekter uten at det går på bekostning av estetikk, funksjonalitet, kostnad eller framdrift.  

Et av våre andre viktige satsningsområde, er å implementere sikkerhet og sikring mest mulig inn i virksomheters ordinære drift, samt å bidra med å forenkle og å samle gjennomføringen av myndighetspålagte krav.

Våre rådgivere er etterspurte i utarbeidelse av nasjonale og internasjonale standarder, og har blant annet vært viktige bidragsytere i NS 5830-serien.  

Vi har partneravtale med CPTED-sertifiserte rådgivere.

 

Advansia profile

Les mer om alle våre tjenester innen sikkerhetsrådgivning på:

Jack Fischer Eriksen - Leder sikkerhetsrådgivning
Jack Fischer Eriksen
Leder sikkerhetsrådgivning i Advansia

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jack Fischer Eriksen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.