Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Hos AFRY kan du være deg selv

Et av de viktigste kjennetegnene ved vår kultur er at alle medarbeidere skal kunne være seg selv. Vi har fulgt en strategi om å «Sammen bygge en kultur vi alle føler oss hjemme i», med modige, dedikerte lagspillere. Vi tror på kraften av mangfold og samarbeid i og på tvers av prosjekter, fag, markeder og geografi. Vi utfordrer, støtter og bringer frem det beste i hverandre.  

Gjennom resultater fra medarbeiderundersøkelsen vår får vi bekreftet at vi oppleves som å være en arbeidsplass hvor alle kan være den de er. Hos oss blir du møtt med respekt, og dette er det sterkeste fundamentet for en solid og lønnsom virksomhet. 

For vår administrerende direktør Christopher Klepsland er muligheten til å trekke på alle de forskjellige folkene og perspektivene i AFRY en viktig drivkraft.

Hos oss får du lov til å bruke hele deg, i det formatet du er. Hos oss kan du være deg selv,

understreker Christopher.  

Hvordan vi jobber med mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er viktig. I AFRY har vi et stort mangfold, og vi er opptatt av å bygge en inkluderende kultur hvor alle skal kunne være seg selv. I Norge er vi over 900 ansatte med forskjellig bakgrunn i alderen 24-72 år. 30% av oss er kvinner og 70% er menn, og vi kommer fra 30 ulike nasjoner.

For AFRY handler mangfold om å ha en god blanding av mennesker med talenter, likheter og ulikheter som gjør hver enkelt unik. Mangfold er mye mer enn kjønn og etnisitet – det handler også om bakgrunn og tankesett. Et inkluderende arbeidsmiljø understøtter vårt fokus på mangfold. Alle ansatte skal behandles med rettferdighet og respekt, og at alle skal ha lik mulighet og tilgang på ressurser, som gjør at de kan bidra fullt ut til organisasjonens beste.

Det er bra med mangfold! Samtidig er det først når vi får til inkludering at vi kan ta ut kraften i mangfoldet. For oss er det derfor selvsagt at alle mennesker har samme verdi og rett til å utforske de samme mulighetene.  

Woman and a bike profile photo Norway

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag!

Hvordan er det å jobbe hos AFRY? Hvem er alle menneskene som står bak prosjektene?

Vi har snakket med noen av våre kolleger om litt av hvert. Bli kjent med oss!

People talking
Image of Oslo street with man and woman

Medarbeiderløftet vårt

Medarbeiderløftet vårt handler om kulturen vår og hvem vi er. Det er viktig for oss at det oppleves som sant slik at det setter riktig forventning både for de som jobber hos oss og de som vurderer oss som arbeidsplass. Derfor ligger det en grundig innsiktsfase til grunn hvor medarbeidere har bidratt inn i både spørreundersøkelse og fokusgrupper.  

Hva betyr åpenhet og respekt for oss?

Åpenhet og respekt er viktige pilarer i vårt arbeid med å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av at både ledere og medarbeidere har fokus respekt, at ansatte skal få mulighet til å uttrykke sine meninger, og at alle skal føle seg hjemme.

Klara Hallenborg AFRY i Norge
A man is standing on a rooftop and a woman is walking away from him.

Kraften av å ha gode rollemodeller

AFRY tror på styrken av å være gode rollemodeller. Bygg- og anleggsbransjen er avhengig av et mangfold, både i forhold til kjønn, alder, etnisitet og kompetanse, for å være innovative og skape verdi. Mangfold gir resultater, og gjør at arbeidsmiljøet blir bedre. Vi mener at gode rollemodeller kan bidra til å realisere vårt mål om mangfold og inkluderer. Hva mener du kjennetegner en god rollemodell?  

Hvorfor er kjønnsmangfold viktig på arbeidsplassen?

Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet. Alle skal få mulighet til å være seg selv fullt ut. Å være inkluderende i form av å legge til rette for et kjønnsmangfold er avgjørende. Visste du eksempelvis at en av tre skeive opplever å ikke ha det like bra som befolkningen for øvrig? Vi som arbeidsgiver spiller en viktig rolle i å endre denne statistikken.

Three AFRY brave women looking at the camera
Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Kvinner og mangfold i 2021 – er det noe å snakke om da?

- Ja, det er et godt spørsmål. For min del ble det flere viktige aha-opplevelser og klar bevisstgjøring da Mathias Holst, leder for Rosa Kompetanse holdt et lunsjforedrag for oss under PRIDE i 2019, forteller Gro Stava direktør HR i AFRY.

- Våg å tro på potensialet til unge ledere, det gir flere kvinner på laget

Et av mangfold og inkluderingsmålene til AFRY er å oppnå 40% kvinnelige ledere på tvers av selskapet innen 2030 - et ambisiøst mål i en bransje hvor kvinneandelen fortsatt er relativt lav. Et av våre forretningsområder har oppnådd målet. Hva har de gjort for å lykkes? Og hvorfor er det så viktig med kjønnsbalanse?

woman walking in a in Oslo with
Unni AFRY Advansia

LHBTQI+ møter fortsatt utfordringer på arbeidsplassen

Unni har et brennende engasjement for inkludering og mangfold i arbeidslivet. LHBTQI+ er en av minoritetene som møter på utfordringer både i majoritetssamfunnet, men også på arbeidsplassen. – Vi som selskap må gjøre hva vi kan for at minoritetene blant oss skal føle seg trygge, sier Unni.