hero 3

Prosjektering

Prosjektering - bygg, byer og infrastruktur

Før det settes i gang med bygging må det prosjekteres. De som skal bygge må vite hvordan de skal gjøre det. Prosjektering er derfor dimensjonering, beregning, beskrivelse, tegninger, planlegging og mye mer.

Våre prosjekterende ingeniører setter preg på samfunnsutviklingen

AFRY jobber med hele bredden av landbaserte bygge- og infrastrukturprosjekter, fra lokale by- og anleggsprosjekter til små og store formålsbygg som sykehjem og nye Oslo lufthavn.

Våre ingeniører planlegger bygg, byer og infrastruktur og det vi er med på å skape har betydning for hvordan vi lever og bor i framtiden. Vi har et stort fagmiljø som samarbeider tett med AFRY-kollegaer og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser.

Leverer alt innen infrastruktur

I et marked hvor det satses stort på infrastruktur er vi opptatt av å prosjektere bærekraftige løsninger som både er funksjonelle og effektive.

AFRY leverer planlegging, prosjektering og rådgiving innen byutvikling, samferdsel og annen infrastruktur. Vi har lang erfaring med å jobbe i samhandlingsmodeller og totalentrepriser samt med modellbasert prosjektering. Våre prosjekterende ingeniører er med på alt fra tidlig fase arbeid/planfase, detaljprosjektering til selve realiseringen av prosjektet. Alltid med høyt engasjement og fokus på kundens behov.

Nyskapende bygg

Det er stor aktivitet i bygge- og industribransjen i Norge i dag. Samtidig stilles det økende krav til effektivisering av bransjen. AFRY har erfaring og kompetanse innenfor alle byggingeniørfagene og den digitale byggeprosessen.

Våre prosjekterende ingeniører hjelper kundene våre med å oppnå de høyeste standardene for sikkerhet, holdbarhet, utforming og funksjon i alle typer bygg. Det aller viktigste med et byggeprosjekt er allikevel at vi skaper gode, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som gir merverdi for kunden og trivsel for brukerne.

Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO
Sissel Helen Espe
Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.