Øresundsbroen

AFRY bidrager til udvikling af en digital tvilling af Øresundsbroen

Planlægning og vedligehold fra afstand

Omkostningseffektiv drift, færre trafikstop og bedre sikkerhed for medarbejderne er tre af mange fordele, som medarbejderne på Øresundsbroen har med Digital Twin MX360 - en digital spejling af broens anlæg, installationer og inventar.

I samarbejde med Øresundsbro Konsortiet og WSP har AFRY udviklet og implementeret en digital tvilling af Øresundsbroen; et digitalt værktøj, der indsamler og visualiserer data fra broens mange installationer og inventar. Dataene bliver vist på 2D-kort i kombination med 360 graders scanninger af et ønsket område. Via en computerskærm kan medarbejderne således fra afstand planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde på broens anlæg mere effektivt, sikkert og hurtigt.  

Kort-og kameravisning fra et specifikt punkt pa Øresundsbroen. Kilde: AFRY.
Kort- og kameravisning fra et specifikt punkt på Øresundsbroen.

Fra liste med data til visualiseret data

Den digitale spejling giver mulighed for visualisering på flere niveauer. I en listevisning i værktøjet kan Øresundsbro-medarbejderen få overblikket over al anlægsdata – blandt andet med beskrivelse af type og placering af inventar, eksempelvis trafiktavler og brandtrapper. Fra listevisningen er der få klik over til et geografisk oversigtskort med markering af inventarets placering, herunder så detaljeret en visning, at inventarets placering i rummet er med. Ved hjælp af kameraer i rummet kan man se en live 360 graders visning indefra med placering af inventaret, f.eks. et kabinet i teknikrum.

”Den digitale spejling giver også mulighed for, at medarbejderen kan holde Teamsmøde med leverandører, teknikere og andre eksterne parter, hvor de sammen kan se på et kort og få en 360 graders visning af et givent punkt i broens anlæg. Og er der f.eks. nye kolleger, som skal oplæres i, hvordan de får adgang til brandtrapper i tilfælde af uheld, ja – så behøver de ikke komme ud på stedet fysisk,” forklarer Henrik Gustafsson, der er projektansvarlig hos AFRY.

Eksempel på listevisning med beskrivelse af inventar i et teknikrum. Kilde: AFRY.
Eksempel på listevisning med beskrivelse af inventar i et teknikrum.

En datadrevet øjenåbner

MX360 er bygget på en platform inklusive ArcGis og Orbit, som oprindeligt blev udviklet af WSP og den svenske Trafikforvältningen i samarbejde. AFRY’s projektteam har installeret denne løsning i Øresundsbroens EAM-system, IBM Maximo, og resultatet er blevet MX360. Funktionaliteterne i løsningen til Øresundsbron er blevet udvidet og udviklet af WSP og AFRY i samarbejde med kunden – Øresundsbro Konsortiet.

”Det begyndte med et ønske om at kunne visualisere broens installationer i IBM Maximo. Da vi begyndte på det tilbage i 2018, gav det os alle en øjenåbner for, hvilke muligheder der ellers var ved at anvende data og visualiseringer i vedligeholdelsesarbejdet på broen,” forklarer Frank Severinsson, der er ansvarlig for alle AFRY’s aktiviteter i relation til IBM Maximo-softwaren.


Værktøjet udvikles løbende

Netop tilbage i 2018 var formålet blot at indsamle data fra broens veje og togstrækninger – mobile mapping i fagsprog. Laser-scannere og 360 graders-kameraer sørgede for at levere de billeder og det data, som gjorde, at det digitale værktøj var brugbart for broens medarbejdere.

Senere forbedrede AFRY og WSP funktionaliteterne i værktøjet, blandt andet ved at udvide de områder, hvorfra der blev indsamlet data. Desuden muliggjorde den forbedrede udgave, at man nu kunne visualisere bygninger indefra, f.eks. teknikrum.

I dag fokuserer ingeniørerne mere på datakvaliteten, i takt med at flere installationer og lokationer blev visualiseret i værktøjet. Senest i efteråret 2022 er endnu et delprojekt sat i søen, hvor nye scanninger og dataindsamlinger fra broens veje og togstrækning kan blive brugt til at sammenligne med tidligere scanninger.

”Det smarte med Digital Twin MX360 er, at mange arbejdsgange bliver nemmere for broens medarbejderne. Eksempelvis kan de fra deres computer i nær fremtid scanne profilen af en specifik jernbaneskinne for at se, hvor nedslidt den er. Et mere detaljeret billede kan desuden vise, om der er skader på skinnen. På den lange bane betyder det, at man kan forudsige slitage på bestemte typer materiel og inventar i billeder og scanninger,” forklarer Henrik Gustafsson.

 

Fordele ved en digital spejling af infrastruktur

  • Fra afstand kan medarbejdere besigtige anlæg og inventar, udføre beregninger og planlægge vedligehold af stedet og dets funktionaliteter.
  • Kvaliteten af data kan forbedres ved hjælp af visualisering af den.
  • Færre besøg på sitet, f.eks. en bro, betyder bedre sikkerhed og mindre risiko for medarbejderen.
  • Færre besøg på sitet resulterer desuden i en reduceret klimapåvirkning, da CO2-udledende transport til og fra stedet kan undgås.
  • Indsamlet data kan indikere, hvis en installation er slidt, og forebyggende vedligehold kan igangsættes. F.eks. kan en scanning af en vejbane vise, hvor nedbrudt slidlaget er, og udbedring kan igangsættes, inden mulige større skader på vejen kan resultere i trafikregulering eller -stop.
  • Overordnet set giver det digitale arbejdsværktøj en mere omkostningseffektiv drift, da anlæggets medarbejdere bliver mere effektive, når de kan løse nogle udfordringer fra afstand.

Vil du vide mere om den digitale spejling af Øresundsbroen?

AFRY contact person generic image

Henrik Gustafsson

Senior Consultant, Data Driven Maintenance

Kontakt Henrik Gustafsson

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
AFRY contact person generic image

Frank Severinsson

Senior Consultant, Data Driven Maintenance

Kontakt Frank Severinsson

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.