Two AFRY employees photographed in urban environments

Strategi

Strategisk rammeværk

Vi har været på forkant med den industrielle transformation i mere end 125 år. Hvis vi spoler tiden frem er vores målsætning klar: at være pioner inden for teknologi og den førende partner i arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling.

Ved at vækste vores forretning kan vi øge vores positive bidrag på samfundet og planeten sammen med vores kunder. Vi tilbyder meningsfyldte opgaver og inspirerende karrieremuligheder til vores ansatte og langsigtet værdi til vores aktionærer.

AFRY's business strategy, as pioneers of technology and leading partner in the sustainability transition

Skalere forretningen globalt inden for dekarbonisering, energi og biobaserede materialer Arrow pointing right

Skalere forretningen globalt inden for dekarbonisering, energi og biobaserede materialer

Evnen til at at generere, transportere og opbevare ren energi er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling. Det er adgangen til fossilfrie ressourcer, som kommer til at diktere, hvor hurtigt vi kan omstille os, og her kommer biobaserede industrier til at spille en vigtig rolle, fordi de leverer genanvendelige råmaterialer.

Strategisk ambition

Vores ambition at styrke vores førende, internationale position inden for industrier som clean energy, pulp & paper, andre biobaserede industrier samt cirkulære løsninger. Vi ønsker at opnå en styrkeposition - også i Norden - inden for grønne investeringsprojekter, herunder grønt stål, hydrogen og batterier. Søjlen her omfatter følgende af vores divisioner: Process Industries, Energi og Management Consulting.

 

Wind farm with clear dark sky

Nøgleprioriteter

 • Vokse inden for de segmenter, hvor vi kan indtage en førende position - f.eks. hydrogen, pumpelagring, offshore vind, biobaserede materialer, minedrift og metaller
 • Styrke vores evne til at levere store, grønne investeringsprojekter
 • Tilbyde løsninger, der dækker hele livscyklussen fra strategi til capex og drift
 • Stræbe efter thought leadership inden for markedstrends, teknologier og innovation
Styrke vores position og lønsomhed i Infrastruktur Arrow pointing right

Styrke vores position og lønsomhed i Infrastruktur

Byer er i frontlinjen, når vi ser på de stigende udfordringer, som klimaforandringerne medfører. Byer og forretninger står over for indbyrdes forbundne udfordringer, som kræver holistiske løsninger. AFRY's kunder investerer i store udviklingsprojekter, der omfatter byggeri og infrastruktur, industrielle ejendomme, lokale ejendomsprojekter, transportinfrastruktur og vand.

Strategisk ambition

Vi vil udnytte vores nuværende position inden for byggeri og ejendomsadministration, transportinfrastruktur og vand og fokusere på at vækste dér, hvor vi skiller os ud, og sikre robust rentabilitet i hele forretningen. Denne søjle omfatter primært divisionen Infrastruktur.

City scape in fog showing river and bridge in sun

Nøgleprioriteter

 • Forbedre den operationelle effektivitet og projekteksekvering
 • Styrke og optimere vores ydelsesportefølje, segmenter og geografier
 • Tilbyde løsninger gennem hele livcyklussen med øget fokus på de tidligere projektfaser
 • Styrke og udvikle vores ydelser inden for klimaneutrale byer
Styrke vores industrielle og digitale portefølje i Norden og udvide forretningen internationalt inden for udvalgte nicheområder Arrow pointing right

Styrke vores industrielle og digitale portefølje i Norden og udvide forretningen internationalt inden for udvalgte nicheområder

Mobilitets- og industrisektorerne tæller for to tredjedele af de globale drivhusgasudledninger. Dekarbonisering af disse sektorer bliver afgørende for at indfri målene på verdensplan om at nedbringe dem. Kunder leder efter samarbejdspartnere med omfattende sektorviden kombineret med digitalt knowhow, som de kan stole på og som kan hjælpe med at navigere.

Strategisk ambition

Vores ambitionen er at udvide vores nuværende position inden for Industriel transformation i Norden, at kombinere dybdegående viden med digitale kompetencer og styrke vores position internationalt inden for udvalgte nicheområder. Denne søjle omfatter primært AFRY's to divisioner Industrial & Digital Solutions og AFRY X.

 

AI Robots in Manufacturing plant

Nøgleprioriteter

 • Yderlige at styrke vores position inden for transformation af bilindustrien, produktionsapparater samt forskning og udvikling
 • Kombinere dybdegående branchekendskab med digital ingeniørviden
 • Designe og udvikle helhedsløsninger - også med strategiske samarbejdspartnere
 • Fremme genanvendelighed og modularitet i vores ydelser for at kunne svare mere agilt på nye kunders behov og for at indtage områder med høj vækst
Øge kundeværdien Arrow pointing right

Øge kundeværdien

Vores samfund er i gang med en omfattende omstilling, der er drevet frem af bæredygtighed og digitalisering. AFRY har en særlig position og vi ønsker at være en førende partner i denne omstilling.

Strategisk ambition

Vores ambition er, at vi konstant fokuserer på at øge værdien for vores kunder ved at have en proaktiv tilgang og sikre tætte, langsigtede relationer, der bygger på tillid.

 

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Nøgleprioriteter

 • Kombinere AFRY's ydelser for at udvikle løsninger med fokus på hele livscyklussen
 • Styrke vores key account-proces, der skal sikre et stærkere og mere systematisk samarbejde med vores nøglekunder
 • Tilpasse og innovere forretningsmodeller
 • At være fungere som katalysator ved at kombinere efterspørgsmål, innovation og viden på tværs af værdikæder
Være den foretrukne arbejdsgiver Arrow pointing right

Være den foretrukne arbejdsgiver

Konkurrencen om talenter kræver, at AFRY er en attraktiv arbejdsgiver med en stærk kultur og gode arbejdsvilkår. Fordi vi har kunder i nogle af de vigtigste brancher for den grønne omstilling kan vi tilbyde virkeligt spændende opgaver til vores medarbejdere.

Strategisk ambition

Vores ambition er at tiltrække talent og udvikle vores medarbejdere ved at tilbyde spændende opgaver, stærkt lederskab samt en inkluderende og samarbejdende kultur.

 

Woman with black hair and yellow jacket

Nøgleprioriteter

 • Investere i talenter og tilbyde udviklingsmuligheder ved hjælp af spændende kunder og opgaver
 • Udmærke os ved modigt lederskab af vores medarbejdere og forretning
 • Udvikle en kultur, der fremmer høj performance, samarbejde og velbefindende
 • Styrke indsatsen omkring inklusion og fremme mangfoldighed
Styrke den operationelle effektivitet Arrow pointing right

Styrke den operationelle effektivitet

AFRY er blevet en virksomhed med mere end 19.000 medarbejdere, der arbejder globalt fra en stærk nordisk base. Dette understreger vigtigheden af at være effektive, gennemsigtige og forudsigelige.

Strategisk ambition

Vores ambition er at sikre effektiv drift der understøtter forretningen med hurtighed, gennemsigtighed, skalerbarhed og tilstrækkelig support.

 

woman looking up towards a bridge

Nøgleprioriteter

 • Udnytte nye systemplatforme og forenklede processer til at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i det vi gør
 • Udnytte acceleratorer som offshoring og pris samt effektiv udnyttelse af faciliteter
 • Reducere vores udledninger og drive ansvarlig forretning
Two AFRY employees photographed in urban environments

Annual and Sustainability report 2022

Vi sætter skub i den grønne omstilling mod et bæredygtigt samfund

Making Future