Two people playing basketball

Trends og drivkræfter

I AFRY ønsker vi at skabe forandring i alt, hvad vi gør for at sætte skub i den grønne omstilling mod et bæredygtigt samfund.

Vi ser fire vigtige drivkræfter, som kommer til at sætte dagsordenen for den grønne omstilling på tværs af vores forretningsområder: dekarbonisering, cirkularitet, elektrificering og digitalisering.

Alle forretningsområder vil i høj grad blive påvirket af disse trends, og vi er i en position, hvor vi kan indtage en førende rolle i omstillingen. Du kan læse mere om vores arbejde med disse områder længere nede på siden.

Urbanisering og demografiske forandringer

I dag bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byområder - en andel som forventes at stige til næsten 70 procent i 2050. Samtidig står byerne for 70 procent af drivhusgasudledningerne. Urbanisering og demografiske forandringer fører til nye udfordringer i byområderne og skaber endnu større efterspørgsmål på bæredygtige løsninger.

Digitalisering

Digitalisering er en af de mest magtfulde og universelle værktøjer, vi kan bruge i omstillingen mod et bæredygtigt samfund. Digitale teknologier er en vigtig forudsætning for dekarbonisering, smart produktion, forbundne biler, intelligente og energieffektive bygninger og for smart mobilitet.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet

I de seneste årtier har fokus været på klimaforandringer og de mål, der er nødvendige for at forhindre, at den gennemsnitlige globale temperatur overstiger 1,5 ºC sammenlignet med før-industrielle niveauer. I fremtiden vil udfordringer, som skyldes ekstreme vejrbegivenheder, faldende grundvandsniveauer og tab af biodiversitet, i endnu højere grad være vigtige at løse.

Forskydninger i globaliseringen

Vores verden er mere dynamisk, kompleks og flygtig end før. I de seneste år har vi set flere trusler mod verdens sikkerhed og stabilitet, protektionistiske handelspolitikker, handelskrige og en pandemi i form af Covid-19, der skabte alvorlige problemer for forsyningskæderne, hvilket tvinger virksomheder til at undersøge nye modeller og strategier for at imødegå risiciene. Udviklingen med mere global handel skal vendes, så der i stedet kommer øget fokus på regionalisering.

Den nuværende omstilling til et mere bæredygtigt samfund er i gang, og i de kommende årtier skal flere initiativer være med til at drive investeringer, der kan hjælpe brancher med overgangen til en ren og cirkulær økonomi samt øge energiproduktionen af vedvarende energikilder. AFRY er godt rustet til at indtage en førende rolle i omstillingen.

Drivkræfter som sætter skub i omstillingen på tværs af forretningsområder

I AFRY ser vi fire primære drivkræfter: dekarbonisering, cirkularitet, elektrificering og digitalisering, som sætter skub i omstillingen på tværs af vores forretningsområder. Det er nødvendigt med aktiviteter, som understøtter omstillingen i alle brancher, hvis vi skal nå den globale målsætning om nettonul og et mere bæredygtigt samfund.

Dekarbonisering

Dekarbonisering handler om at mindske CO2-udledningen i atmosfæren, hvilket er afgørende for at vi kan indfri de globale klimamål. For at dette kan lade sig gøre, skal vi arbejde med at erstatte fossile brændstoffer samt med energieffektivitet, kulstofopsamling og -lagring. Et eksempel på dette er grøn hydrogen, der bliver brugt til at dekarbonisere tung industri, transport og varmebranchen. Hydrogen kan samtidig udfylde hullerne de steder, hvor andre vedvarende energityper er svære at implementere.

Elektrificering

Elektrificering handler om at erstatte teknologier, hvor man i dag benytter fossile brændstoffer, med elektriske alternativer. Dette er med til at fremme brugen af vedvarende energikilder og omstillingen til et bæredygtigt energisystem. Et eksempel på elektrificering er udviklingen af hybrid- og elbiler. I 2021 bidrog elbiler til en samlet CO2-reduktion på 40 millioner tons.

Circularitet

Cirkularitet er et produktions- og forbrugssystem, der bygger på principperne om at reducere, genbruge og genanvende, hvilket er essentielt for at bekæmpe global ressourceknaphed, nedbringe affaldsmængden og miljøforringelse. Cirkularitet er f.eks. vigtig, hvis man gerne vil udnytte de miljømæssige fordele, der er forbundet med batterier i forsynings- og transportsektoren. I Europa skal 50 procent af et batteris masse kunne genanvendes med målet om at øge den andel til 70 procent i 2023.

Digitalisering

Digitale teknologier som f.eks. automation, digitale tvillinger og kunstig intelligens kan være et middel til at reducere omkostninger, optimere værdikæderne og automatisere processer, hvilket kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling. I Vindenergibranchen spiller digitale applikationer en vigtig rolle i udviklingen, overvågningen og vedligeholdelsen af vindmøller. Med hjælp fra digitalisering står offshore vind i Europa til at øge kapaciteten med 7 procent årligt og nå 190 GW i 2050.

 

 

Two AFRY employees photographed in urban environments

Annual and Sustainability Report 2022

Vi sætter skub i overgangen til et bæredygtigt samfund.

Making Future