Green fluid dripping into glass tubes

Food & Life Science

Vi forbedrer livet med kvalitetssikring og sporbarhed på markederne inden for Food & Life Science

Fødevare-, biovidenskabs- og farmaceutiske industrier er alle markeder defineret af høje krav til lovgivning, kvalitet og effektivitet. Hos AFRY forstår vi disse krav og leverer projekter og tjenester, der hjælper dig med at øge produktiviteten, sikre produktkvaliteten og reducere produktionsomkostningerne.

Verdens befolkning vokser hvert år. Samtidig er der højere krav til bæredygtige løsninger for at mindske virkningerne af klimaændringer og forbedre levestandarden overalt i verden.

FN's verdensmål #3 for bæredygtig udvikling, Sundhed og trivsel, handler om at sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle mennesker i alle aldre.

Dette kræver handlinger, der minimerer spild og udvider produktionskapaciteten i farmaceutisk industri og produktion af den næste generations mad og medicinsk udstyr. Hos AFRY forpligter vi os til at arbejde aktivt med verdensmålene, da vi sikrer kvalitet og imødekommer de nuværende krav inden for Food & Life Science.

Vores globale mission er: To improve the quality of life

woman buying red apples and green salad in the store
Verdensbefolkningen er steget drastisk siden det 19. århundrede, fra omkring 1 milliard mennesker til næsten 7,8 milliarder mennesker i 2019 (World Economic Forum, 2019)
Chip_digtal_validation

Få større fleksibilitet med et digitalt valideringssystem

Det fysiske papir er en forældet teknologi til dokumentation. Derfor arbejder AFRY i stigende grad med digital validering af processer, projekter, anlæg og byggeri inden for særligt Food & Life Science.

Vores ydelser inden for Food & Life Science

En uafhængig og pålidelig partner i fødevareindustrien

Vi designer og implementerer kompatible, effektive, sikre og miljøvenlige produktionslinjer og faciliteter sammen med vores kunder. Dette handler ofte om nøgleprojekter eller EPC-levering (Engineering, Procurement and Construction) af integreret procesteknologi, herunder automatisering af produktionslinjer og faciliteter i både fødevarer og lægemidler.

Vi udvikler medicinteknologiske produkter og fungerer som partnere i vores kunders FoU-afdelinger (forsknings- og udviklingsafdelinger). Dette inkluderer teknologioverførsel til en række produkter, fra terapeutiske lasere og mikrobølgesystemer til sterilisationssystemer og sterile engangsprodukter.

I fødevareindustrien hjælper AFRY med at udvikle sikre, effektive og miljøvenlige opgraderinger og udvidelser af vores kunders forsyningskæder med fokus på sikker og pålidelig projektimplementering.

Vores referenceprojekter inkluderer alt fra at øge produktionskapaciteten for medicin og vacciner i henhold til GMP til at deltage i forskningsprojekter for at sikre fisk i Østersøen.

Vi kan også håndtere opgaver, der involverer personaleforstærkning af en enkelt ingeniør og op til store tværfaglige EPC-projektleverancer. Vores geografiske rækkevidde er global baseret på vores nordiske rødder og lange traditioner inden for Life Science og madopgaver.

Et hurtigt overblik over Food & Life Science:
Green fluid dripping into glass tubes

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vil fremtidens fødevarer se ud? Arrow pointing right

I fremtiden vil vi højst sandsynlig være nødt til at finde nye løsninger til at brødføde verdensbefolkningen, samtidigt med at vi reducerer den negative påvirkning på vores planet. Nogle eksperter forudser drastiske ændringer i den mad, vi indtager, såsom at fremstille kunstigt dyrket kød, at spise insekter eller at skifte til en fuldkommen plantebaseret diæt. Andre eksempler på ændringer, som allerede er undervejs, er reduktion af energiforbrug og drivhusgasemissioner fra eksisterende fabrikker, effektiv dyrkning i landbruget og genbrug af affald i madindustrien. Det er svært at sige, præcist hvilken type mad som vil være tilgængelig i fremtiden, men det kræver dyb viden, dedikation og modige idéer.

Hvordan understøtter AFRY overgangen til en bæredygtig fødevareproduktion? Arrow pointing right

Hos AFRY arbejder vi meget med cirkularitet inden for produktionsanlæg ved at følge hele produktionsprocessens livscyklus. Gennem Food 4.0 og industriel digitalisering, udregner vi energiforbrug og miljømæssig påvirkning i forskellige fødevareproduktioner, og vores rådgivningsydelser følger de gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. Vi understøtter også både nye og etablerede virksomheder, der forsøger at bevæge sig mod en mere bæredygtig fødevareproduktion. I dette marked har vi medarbejdere med kompetencer i alle dele af processen fra dyrkning af afgrøder til transport af fødevarer til supermarkederne.

Hvad laver AFRY inden for MedTech? Arrow pointing right

AFRY har erfaring med at styre og gennemføre en række projekter inden for medicinsk teknologi og har været en del af udviklingen af ​​medicinsk udstyr inden for kundernes afdelinger for forskning og udvikling. Dette inkluderer udvikling af en række produkter fra terapeutiske lasere og mikrobølgesystemer til sterilisationssystemer og sterile engangsprodukter. 

Hvad handler Life Science primært om? Arrow pointing right

Life Science omhandler liv og alle levende organismer, og betegnes det ofte på dansk som biovidenskab. De forskellige biovidenskaber fokuserer på forskellige områder eller forskellige organismer, f.eks. mennesker og dyr, planter eller mikroorganismer (såsom bakterier og vira). Et eksempel på en retning inden for biovidenskab er bioteknologi, der kombinerer den klassiske biologi og studiet af økosystemer og livsvilkår med teknologi. Et andet eksempel på biovidenskab er epidemiologi, hvor man undersøger sygdomme, lidelser og infektionsrisici.

Hvorfor er Life Science vigtig? Arrow pointing right

Ved hjælp af Life Science kan vi opdage farer i vores økosystemer, risici for udryddelse og potentielle sundhedstrusler over hele kloden. Men vi kan også undersøge, hvordan vi kan ændre vores adfærd på en made, så vi kan reducere effekterne af disse risici og trusler og derved bidrage til at beskytte den planet, vi lever på.

Kontakt os

Paul Lange

Country Manager | Business Unit Manager, Food (Denmark)

Contact Paul Lange

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Jette Bjerrum

Business Unit Manager, Pharma (Denmark, Öresund)

Contact Jette Bjerrum

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Finger points in the air with digital symbols around

AFRY Real Digital Twin

AFRY Real Digital Twin er en løsning, der skaber en virtuel emulering af hele produktionsanlæg, som kan bruges til at reducere implementering og idriftsættelse af opgraderinger til produktionsanlæggene. Real Digital Twin er udviklet af AFRY og er blevet anvendt med succes til flere kunder.

Vores markedsområder