Gladsaxe bat-friendly lighting_Light Bureau 3, vejbelysning, private fællesveje, offentlige stier

Design af flagermusvenlig vejbelysning

Rød vejbelysning understøtter arbejdet med FN's verdensmål

Gladsaxe Kommune er en verdensmålskommune, som ønsker at sikre gode forhold for dyr, mennesker og biodiversitet. Light Bureau - part of AFRY har arbejdet tæt sammen med kommunen om at renovere og opgradere gadebelysningen langs Frederiksborgvej nær Skovbrynet.

Om projektet

Området er også hjemsted for flere arter af flagermus, der især opholder sig langs en 700 meter lang strækning på Frederiksborgvej og Farumruten.

Projektet gik derfor ud på at implementere ny vejbelysning langs vejen og cykelstien og finde en løsning, der påvirkede leveforholdene for flagermusene i området mindst muligt. Light Bureau har arbejdet tæt sammen med Gladsaxe Kommune, som var åben over for at afprøve alternative løsninger.

Light Bureaus rolle

Light Bureau har udarbejdet et kompromis, der tilgodeser både flagermus og mennesker, hvor man bl.a. har inddraget forskning, der viser lysets biologiske påvirkning på flagermus og deres byttedyr, og fået input fra biologer.

Forskning viser, at rødt lys virker mindre forstyrrende på dyrelivet, samtidig med at folk stadig kan finde vej. Det røde lys understøtter sågar menneskers nattesyn, så derfor valgte man det røde lys som løsning.

Belysningen sker via 30 armaturer, der er 1 meter høje og placeret med en afstand på 30 meter. Armaturerne er placeret med stor afstand for at skabe korridorrer for lyssky dyr, der bevæger sig langs jorden, og som har brug for komplet mørke for at kunne skjule sig fra potentielle rovdyr. Samtidig er afstanden ikke større end at cykelstien stadig er oplyst.

Intervalbelysning for cyklister og flagermus

Intervallet mellem armaturerne skal sikre, at man reducerer mængden af lys i området og kun har det allermest nødvendige for at cyklister kan passere. På den måde kan man beskytte flagermusenes habitat og sikre, at deres naturlige adfærd forstyrres mindst muligt.

"Dette er en ny type projekt for os, og vi har haft flere snakke med biologer og flagermuseksperter for at finde ud af, hvordan vi bedst kunne opnå et kompromis mellem mennesker og flagermus. I løbet af det næste år vil vi gerne samarbejde endnu mere med biologerne, så vi kan evaluere, om løsningen har haft den tilsigtede effekt og indsamle læring," siger lysdesigner Philip Jelvard.

De steder, hvor cyklister og fodgængere krydser vejen, har man placeret 12 armaturer på 3,5 meter høje master, der skal signallere, at omgivelserne ændrer sig, hvilket er med at øge folks opmærksomhed og sikkerheden i disse områder.

Gladsaxe bat-friendly street lighting_Light Bureau, vejbelysning, stibelysning, gadelampe, trafikanter, vedligeholdelse
Det røde lys har både funktionel og symbolsk værdi. Det skal gøre forbipasserende opmærksomme på at her er et særligt naturområde, som man ønsker at beskytte og bevare. Rødt lys kan virke markant anderledes end det, folk normalt forbinder med gadebelysni

Implementering af FN's Verdensmål

Rødt lys kan virke markant anderledes end det, folk normalt forbinder med gadebelysning. For at imødegå spørgsmål og negativ kritik gjorde kommunen en indsats for at forklare den nye vejbelysning og formålet med den i de lokale medier og på de sociale medier. Her lagde man bl.a. vægt på, at projektet indgår i Gladsaxe Kommunes implementering af FN's Verdensmål med henblik på at sikre de bedst mulige forhold lokalt for dyr, mennesker og biodiversitet.

Projektet danner udgangspunkt for fremtidige drøftelser af, hvordan man oversætter forskningsresultater og teknisk viden til områdespecifikke belysningsprojekter, og hvordan man kan designe belysning, så det påvirker omgivelserne mindst muligt.

Gladsaxe bat-friendly lighting_Light Bureau 3, vejbelysning, private fællesveje, offentlige stier

Gladsaxe Kommune

Kontakt os

Vinni Jürgensen - Head of Communications (Denmark)

Vinni Jürgensen

Head of Communications (Denmark)

Kontakt Vinni Jürgensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.