Two AFRY employees photographed in urban environments

Strategi

Strategiskt ramverk

Vi har legat i framkant av den industriella transformationen i mer än 125 år. När vi blickar framåt är vår ambition tydlig – att vara pionjärer inom den tekniska utvecklingen och den ledande partnern i omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom att växa vår verksamhet ökar vi den positiva påverkan på samhället och planeten tillsammans med våra kunder. Vi tillhandahåller meningsfulla uppdrag och inspirerande karriärmöjligheter för våra medarbetare samt långsiktigt värde för våra aktieägare.

AFRYs affärsstrategi, som pionjärer inom teknik och ledande partner i hållbarhetsomställningen

Expandera erbjudandet inom dekarbonisering, energi och biobaserade material Arrow pointing right

Expandera erbjudandet inom dekarbonisering, energi och biobaserade material

Utvidgning av kapaciteten för att generera, transportera och lagra ren energi är avgörande för den hållbara omställningen. Tillgång till fossilfria resurser bestämmer takten i omställningen och biobaserade industrier har en viktig roll i omställningen genom att tillhandahålla förnybara råvaror.

Strategisk ambition

Ambitionen är att stärka vår ledande position internationellt inom ren energi, massa & papper och andra biobaserade industrier samt inom cirkulära lösningar. Uppnå en stark ställning även i Norden inom gröna capex-projekt så som grönt stål, vätgas och batterier. Det här strategiska området omfattar främst divisionerna Process Industries, Energy och Management Consulting.

 

Wind farm with clear dark sky

Prioriteringar

 • Växa inom segment där vi kan ta ledande positioner, till exempel vätgas, pumpkraftverk, havsbaserad vindkraft, eldistribution och transmission, biobaserade material, metaller & gruvdrift
 • Stärka förmågan att leverera större gröna capex-projekt
 • Erbjuda lösningar för hela livscykeln, från strategi till capex och drift
 • Sträva efter ledarskap inom marknadstrender, teknologier och innovation
Stärka positionen och lönsamheten inom infrastruktur Arrow pointing right

Stärka positionen och lönsamheten inom infrastruktur

Städer ligger i frontlinjen i omställningen till ett hållbart samhälle. Städer och företag står inför sammanlänkade utmaningar som kräver helhetslösningar. AFRYs kunder investerar i stora infrastrukturprojekt, industrifastigheter och även i lokala projekt inom fastigheter, transportinfrastruktur och vatten.

Strategisk ambition

Ambitionen är att vidareutveckla våra positioner inom fastigheter, transportinfrastruktur och vatten, med fokus på tillväxt inom de områden vi har en stark position och stärka lönsamheten över hela verksamheten. Det här strategiska området omfattar främst divisionen Infrastructure.

 

City scape in fog showing river and bridge in sun

Prioriteringar

 • Operationell effektivitet och projektgenomförande
 • Stärka och optimera tjänsteportföljen, segment och geografiska marknader
 • Erbjuda lösningar för hela livscykeln med ökat fokus på projektstadier i tidiga skeden
 • Utveckla erbjudandet för framtida klimatneutrala städer
Växa industri- och digitaliseringsportföljen i Norden och expandera internationellt inom nischer Arrow pointing right

Växa industri- och digitaliseringsportföljen i Norden och expandera internationellt inom nischer

Mobilitets- och industrisektorer står tillsammans för cirka två tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser. Att minska utsläppen för dessa sektorer kommer att vara avgörande för att nå världens utsläppsmål. Kunder letar efter pålitliga partners med djup sektorkunskap och digitalt kunnande för att stödja dem i omställningen.

Strategisk ambition

Ambitionen är att expandera från vår ledande position inom industriell transformation i Norden. Kombinera djup sektorskompetens med digitala möjligheter. Växa internationellt inom utvalda nischer.

Det här strategiska området omfattar främst divisionerna Industrial & Digital Solutions och AFRY X.

 

AI Robots in Manufacturing plant

Prioriteringar

 • Ytterligare stärka positionen inom fordonsindustrin, forskning & utveckling och tillverkningsindustrin
 • Kombinera djup kunskap inom industrisektorn med digital ingenjörsexpertis
 • Designa och utveckla helhetslösningar med strategiska partners
 • Öka återanvändbarhet och modularitet i erbjudanden för att vara mer flexibel när det gäller att svara på nya kundkrav och områden med hög tillväxt
Öka kundvärdet Arrow pointing right

Öka kundvärdet

Vårt samhälle är mitt uppe i flera stora omställningar, drivna av hållbarhet och digitalisering. AFRY har en unik position och kommer vara en ledande partner i omställningen.

Strategisk ambition

Ambitionen är att ha ett ständigt fokus på att öka kundvärdet genom ett proaktivt förhållningssätt och nära, långsiktiga relationer byggda på förtroende.

 

Om AFRY i Danmark

Prioriteringar

 • Kombinera AFRYs erbjudanden för att utveckla helhetslösningar
 • Stärka key account processen för att möjliggöra ett starkare och systematiskt samarbete med nyckelkunder
 • Anpassa och förnya affärsmodeller
 • Vara möjliggöraren genom att sammankoppla efterfrågan, innovation och kunskap över hela värdekedjor
Vara den mest attraktiva arbetsgivare Arrow pointing right

Vara den mest attraktiva arbetsgivare

Konkurrensen om talanger kräver att AFRY är en attraktiv arbetsgivare med en stark kultur och bra arbetsvillkor. Med kunder inom viktiga omställningssektorer kan AFRY erbjuda de mest spännande uppdragen.

Strategisk ambition

Ambitionen är att attrahera talanger och utveckla våra medarbetare genom att erbjuda intressanta uppdrag, starkt ledarskap och en kultur som främjar inkludering och samarbete.

 

Woman with black hair and yellow jacket

Prioriteringar

 • Investera i talanger och erbjuda utvecklingsmöjligheter i intressanta kunduppdrag
 • Utveckla ett framåtlutat ledarskap som lyfter våra medarbetare och vår affär
 • Utveckla en kultur som möjliggör effektivitet, samarbete och välmående
 • Stärka inkludering och främja mångfald
Driva operational excellence Arrow pointing right

Driva operational excellence

AFRY har vuxit till ett företag med mer än 19 000 anställda, som verkar globalt från ett stark nordisk fäste. Detta understryker vikten av effektivitet, transparens och förutsägbarhet.

Strategisk ambition

Ambitionen är att säkerställa en effektiv verksamhet som möjliggör snabbhet, transparens, skalbarhet och lämpligt stöd.

 

woman looking up towards a bridge

Prioriteringar

 • Utnyttja vår nya systemplattform och förenklade processer för att skapa effektivitet och transparens
 • Driva gemensamma initiativ som offshoring och prissättning samt effektiv användning av lokaler
 • Minska våra utsläpp och bedriva ansvarsfull verksamhet
Two AFRY employees photographed in urban environments

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Welcome to a world engineered by AFRY

Join us in Making Future