Powergrid

Advansia og AFRY tildelt rammeavtaler for Statnett

Advansia, en del av AFRY, er tildelt to rammeavtaler for Statnett. Rammeavtalene innebærer bistand i videreutvikling av transmisjonsnettet i Norge, og omfatter både byggherretjenester og prosjekteringstjenester.

Bakgrunnen for rammeavtalene er at Statnett skal fornye og forbedre hovedstrømnettet over hele landet. Et robust og velfungerende strømnett er viktig for å muliggjøre det grønne skiftet og bærekraftig verdiskaping, samt sikre strømforsyningen.

- Vi er veldig stolte av å få muligheten til å bidra i videreutviklingen av fremtidens strømnett sammen med Statnett. Omstillingen av energiforbruket i samfunnet er et satsningsområde for Advansia. Vi ser tildelingen som bekreftelse på at vår faglige bredde og kompetanse i gjennomføring av store utbyggingsprosjekter er en viktig støtte for utbyggere, sier Hans Hagby, områdedirektør og leder for industri og energi i Advansia.

Verdien av rammeavtalene Advansia har vunnet er estimert til å være i gjennomsnitt ca. 130 millioner norske kroner per år de neste fire årene, med opsjon på fire års forlengelse.

Som en del av rammeavtalene skal Advansia bistå Statnett med byggherretjenester og prosjekteringstjenester. Delkontrakt 1 innebærer EPCM-leveranser som inkluderer både byggherretjenester og prosjekteringstjenester. Kontrakten er tildelt Advansia i samarbeid med AFRY Norge, AFRY Danmark og IKM Elektro.

Delkontrakt 2 er tildelt Advansia og omfatter byggherretjenester. Den inkluderer alle roller Statnett har behov for i planlegging og gjennomføring av sine prosjekter.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hans Hagby - Områdedirektør i Advansia

Hans Hagby

Områdedirektør i Advansia

Kontakt Hans Hagby

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.