engineer hand digital tablet

AFRY bidrar til digitalisering av Trondheim kommune

24/09/2021

Trondheim beskrives ofte som Norges teknologihovedstad. Trondheim kommune satser tungt innen digital omstilling, og ønsker å utvikle gode digitale tjenester for innbyggerne og næringslivet. I den forbindelse har AFRY fått tildelt ny rammeavtale med kommunen om konsulentbistand for digitalisering.

Borge Godhavn portrett venstre
Børge Godhavn, seniorkonsulent i Digital Services i AFRY

AFRY har hatt tilsvarende rammeavtaler med Trondheim kommunen de siste tolv årene, hvor de har levert bistand og kompetanse innen prosjektledelse, anskaffelser, test- og kvalitetssikring, tjenestedesign, opplæring i digitalomstilling, velferdsteknologi, og strategi og veikart for digital omstilling.

– Det er veldig gøy at AFRY får fornyet tillit for fjerde gang! Vi gleder oss til å videreføre det gode samarbeidet og bistå kommunen med å utvikle effektive løsninger som kan styrke kommunens samlede omstillingsevne, sier Børge Godhavn, seniorkonsulent i Digital Services i AFRY.  

Advansia, Abilator, Konik, Centric og Vivento er viktige partnere i AFRY sin rammeavtale med Trondheim kommune.

Satser på digital omstillingsevne

Sammen med Trondheim kommune har AFRY og samarbeidspartnere bidratt til implementering av programmet «Digitalt førstevalg». Et program for digital omstilling med ambisjon om å utvikle gode digitale publikumstjenester på en effektiv og helhetlig måte. Ved avslutningen av programmet ved årsskiftet 20/21 kan programmet vise til viktige resultater som Digital møteportal for politikere, DigiBarnevern innen oppvekst og utdanning, og flere digitale løsninger og tjenester innen byutvikling, for å nevne noen.

I mars 2021 vedtok Trondheim kommune «Temaplan for teknologi og modernisering» som skal bringe digitaliseringsarbeidet videre.

Kort, mellomlang og lang sikt

I Temaplanen introduserer Trondheim kommune Horisontmodellen. Modellen definerer hvordan Trondheim kommune skal jobbe med digitalisering og digital transformasjon på kort, mellomlang og lang sikt. Det aller største løftet på kort sikt vil være innføring av Helseplattformen. Her har Trondheim allerede lagt ned et betydelig arbeid og er den første kommunen som tar i bruk systemet, forteller Godhavn.

De foreslåtte tiltakene under temaplanen blir vurdert ut ifra tre perspektiver:

1. Hvor moden teknologien er for å kunne tas i bruk
2. Organisasjonens evne - også regelverk og avtaleverkets begrensninger
3. Innbyggernes tillit og aksept for nye tjenesteformer og teknologier