CEEQUAL artikkel AFRY i Norge

AFRY erfarer at CEEQUAL driver utviklingen mot mer bærekraftige løsninger i samferdselsprosjekt

CEEQUAL har begynt å få fotfeste i Norge og ligger bl.a. som krav i alle Nye Veiers prosjekter og i Statens Vegvesens prosjekter over 200 millioner. I AFRY har vi en ambisjon om å akselerere omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Anton Husøy AFRY i Norge
Anton Husøy, direktør for Transportation i AFRY

- Vi skal selvfølgelig levere på reguleringer og krav, men vi ønsker å gå lengre for å bli en bedre samarbeidspartner og rådgiver. Jeg opplever at det har vært mer snakk om teori enn praksis innen bærekraft i bransjen, inkludert oss selv, men at dette nå snur raskt. Vi skal både utfordre og foreslå nye tilnærminger innen bærekraft i prosjektene, sier Anton Husøy, direktør for Transportation i AFRY.

Så rent konkret hvordan jobber AFRY med bærekraft innen samferdsel? – For oss handler det om å øke kompetansen om bærekraft innen alle fag. Når vi rekrutterer nye kollegaer er kunnskap om bærekraft et kompetansekrav i tillegg til fagområdet – det er ikke lenger «nice to have». Det stiller også krav om at vi som selskap tilbyr kompetanseutvikling og at bærekraft blir en naturlig del av den tverrfaglige diskusjonen, sier Anton engasjert.

CEEQUAL gir gjennomtenkte løsninger

AFRY jobber med å øke antall CEEQUAL-sertifiserte rådgivere i selskapet. Marte Nordhus, seksjonsleder for prosjektutvikling, var den første i AFRY som ble sertifisert for to år siden. Hun er blant annet med på å levere det første CEEQUAL-miljøsertifiserte veiprosjektet for Nye Veier på E18 Langangen – Rugtvedt prosjektet. Forøvrig et av de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene som settes i gang i Norge nå.

- Jeg er stolt av å jobbe i et samferdselsprosjekt som har stor betydning for samfunnet. Det vi prosjekterer skal ha gjennomtenkte løsninger med høyt fokus på bærekraft. CEEQUAL gjør at vi fokuserer på bærekraft innen alle fag, og utvikler ny kompetanse innen relevante fagområder, sier Marte.

Hun presiserer at de beste løsningene utvikler man ikke alene, men sammen med kunden og entreprenøren: - Effekten av CEEQUAL er størst når vi får til et samarbeid med de som jobber med prosjektet både i tidligfase og gjennomføring.

Marthe Nordhus AFRY i Norge
Marte Nordhus, seksjonsleder for prosjektutvikling

Kort om CEEQUAL

CEEQUAL er en sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, og eies av det britiske forskningsinstituttet BRE (Building Reasearch Establishment). Disse eier også BREEAM, som er en anerkjent miljøsertifiseringsordning for bygg.

CEEQUAL deler opp bærekraft i mange forskjellige temaer. Innen hvert tema blir det stilt krav og kriterier til tiltak man kan gjennomføre for å øke bærekraften på det enkelte prosjekt. Som BREEAM, bruker CEEQUAL evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.