ITE Sterhus Kristiansand Norge

AFRY kjøper ITE Østerhus i Kristiansand

07/01/2021

Med oppkjøpet av ITE Østerhus AS styrker AFRY seg innen prosessindustri og etablerer seg i et viktig industriområde.

ITE Østerhus, er med sine 22 medarbeidere spesialisert innen elektro, automasjon og digitalisering for industrielle kunder.

Selskapets største markedsområder er smelteverk, prosessindustri og næringsmiddelindustri. De jobber med et bredt spekter av prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet og leverer totalløsninger som omfatter hele hierarkiet fra hardware utstyr, tavleproduksjon, automasjon, systemintegrasjoner og digitaliseringsløsninger.

- Som en del av AFRY vil vi styrke vår posisjon som strategisk partner for våre kunder gjennom økt kapasitet og kompetanse.

Sammenslåingen vil gi oss flere muligheter og et større marked, sier Jarle Windegaard, daglig leder i ITE Østerhus.

For AFRY representerer oppkjøpet en etablering i et nytt, viktig geografisk område, og en styrking av tjenestespekter og kapasitet innen elektro, automasjon og digitalisering.

-Digitalisering er et viktig strategisk satsingsområde for AFRY. Med dette oppkjøpet øker vi konkurransekraften vår innen digitalisering mot industrimarkedet, sier Jon Julsen, direktør for prosess industri i AFRY.

Etableringen i Kristiansand åpner også for nye markedsmuligheter for de øvrige forretningsområdene i AFRY. -Vi ser på potensialet for å utvide tjenestespekteret ut fra kundenes behov i regionen, avslutter Julsen.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Jon Julsen, direktør for prosess industri i AFRY,
mob.977 00 096, mail Jon.Julsen@afry.com

Jarle Windegaard, daglig leder ITE Østerhus,
mob. 928 83 886, mail jarle.windegaard@ite.no