VDC Norway

AFRY-medarbeidere med anerkjent VDC sertifisering

Christian Stormyr, Endre Sævig og Ragnhild Nøstvold er VDC-sertifisert gjennom NTNU og Standfords sertifiseringsprogram, som er den første storskala VDC-sertifiseringen i Norge med hele 200 deltakere fra bygg- og anleggsbransjen.

- Året har vært utrolig lærerikt med en bratt læringskurve og ikke minst veldig artig. Det har vært hektisk med månedlige rapporteringer og gjennomgang i mentorgruppen min frem til den avsluttende workshopen i mai. Jeg har knyttet kontakter på tvers av bedrifter og virksomhetsområder. Det har vært fokus på erfaringsutveksling som har gitt meg masse inspirasjon og tips til hvordan vi kan bruke metoden videre i AFRY, forteller Endre

Norge i front på å ta i bruk ny teknologi

Norge er helt i front i Europa når det kommer til å ta i bruk ny teknologi som BIM, ICE og digitalisering i byggebransjen, og det er stor vilje i bransjen til å investere i ny teknologi og arbeidsmetodikk.

- Virtual Design and Construction (VDC) er en svært ettertraktet metode i bransjen samtidig som at det også er et krav hos enkelte byggherrer. Med fokus på samarbeid og gjensidig læring og forbedring tror jeg gjør at vi kan gjøre en forskjell. I AFRY ønsker vi å skape verdi og kvalitet for kunden og samfunnet og det muliggjør VDC, forteller Endre.

AFRY bruker allerede VDC-metodikken i dag i mange prosjekt.

- Erfaring viser at nøkkelen for å lykkes ligger i god opplæring, etablering av et felles målbilde for prosjektet og godt prosesslederskap, legger Christian til.

Bedre prosjektgjennomføring

Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostnader. Metoden støtter sterkt opp under LEAN-prinsippet om kontinuerlig forbedring hvor vi jobber mot optimalisering av metode, kunnskap og kvalitet.

- Og så mener jeg at det å drive aktiv målstyring vil hjelpe oss i å levere rett produkt til riktig tid og dermed unngå Rolls-Roys når vi egentlig trenger en Ford Focus, sier Ragnhild engasjert.

VDC certified employees AFRY Norway v2

Topp moderne ICE-fasiliteter

AFRY har en offensiv strategi innen samhandlingssteknologi og investerer både i teknologi og opplæring.

Det siste vi har investert i er flere state of the art ICE-fasiliteter med store interaktive skjermer, Lean-wall og tilhørende VR-fasiliteter. Dette skaper optimale rammer for samhandling på tvers av fag i komplekse prosjekter og teknikken gjør at alle får et raskt, visuelt overblikk av prosjektet.

- Brukt riktig hindrer dette misforståelser og dobbeltarbeid, og det effektiviserer arbeidsprosessene og skaper eierskap hos alle aktørene i prosjektet, forteller Christian.

En integrert måte å jobbe på

Utfordringen med all ny teknologi som tas i bruk ligger ikke i teknikken men hvordan den anvendes av menneskene og det er her VDC kommer inn. AFRY har fokus på god opplæring slik at det blir en måte å jobbe på, ikke noe som noen få eksperter kan godt.

- Vi er nå godt i gang med å utvikle og implementere VDC som arbeidsmetode i organisasjonen, både gjennom opplæring og i gjennomføring av prosjekter, slik at vi kan kjøre metoden på flere prosjekter fremover og at dette blir en integrert måte å jobbe på, avslutter Ragnhild.

Om VDC

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og reduserte kostnader.