Tine Meieriet factory in Oslo

AFRY og Tine inngår kontrakt for nytt juice-anlegg til Tine Meieriet Oslo

AFRY er tildelt kontrakt for komplett leveranse av nytt juice-anlegg til Tine Meieriet Oslo.

AFRY skal prosjektere, lede, levere, montere og idriftsette prosjektet innen utgangen av november 2024. Leveransen er en oppgradering av meieriet sitt eksisterende juice-anlegg og vil øke kapasiteten på anlegget.

Leveransen inkluderer prosessdesign av fire nye juicetanker inkludert utvidelse av eksisterende ventilmatriser, og leveranse og montering av pumper, ventiler, elektroinstallasjon og instrumentering.

- Vi har allerede etablert et godt samarbeid med Tine fra tidligere prosjekter både på Oslo-anlegget og andre Tine-meierier. Vi takker for fornyet tillit og ser frem til å gjennomføre dette prosjektet for Tine, sier Hans Vedde, Direktør Food i AFRY i Norge.

Portrait of Hans Vedde
Hans Vedde, Direktør Food i AFRY i Norge

TINE Meieriet Oslo er Norges største konsummelkanlegg og ligger på Kalbakken. Anlegget behandler vel 134 millioner liter melk og fruktdrikker. Fruktdrikkene produseres for Sunniva Drikker AS.

Ser etter flere kollegaer

AFRY vokser innen næringsmiddelsegmentet, og opplever økende etterspørsel etter kompetanse og leveransekapasitet.

- Vi ser etter flere dyktige kollegaer innen prosessdesign og automasjon til meieri- og næringsmiddelindustrien for å styrke tilbudet vårt. Vi har et godt etablert miljø innen Food & Pharma i Norge og jobber tett med våre skandinaviske kollegaer i gjennomføringen av våre prosjekter. Til sammen er vi 500 som jobber med Food & Pharma i AFRY, avslutter Vedde.

Ta kontakt for mer informasjon

Hans Vedde - Director Food in Norway

Hans Vedde

Direktør Food i Norge

Kontakt Hans Vedde

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.