Production of fish vaccine in Norway

AFRY øker produksjonskapasiteten av fiskevaksine i Norge

- AFRY har lang erfaring med å levere anlegg for farmasøytisk produksjon. I 2019 inngikk vi en kontrakt med PHARMAQ (del av Zoetis), på å øke produksjonskapasiteten til vaksiner på produksjonsanlegget deres i Overhalla, forteller Hans Vedde, BU Manager Industri.

Havbruk er en stor næring i Norge som krever bruk av vaksiner for å sikre en sunn fiskebestand. Vaksinen er et forebyggende virkemiddel som benyttes før sykdom oppstår og er ikke et bidrag til utfordringene rundt antibiotikaresistens i verden.

Suksessfull implementering

Formålet med prosjektet var å øke kapasiteten i produksjonsprosessen av bakterielle antigen, fra oppstart, oppformering til inaktivering av bakterier.

AFRY har bidratt med en tverrfaglig prosjektgruppe som inkluderer prosjektledelse, planlegging, automatisering, validering og kvalitetssikring. Oppdraget har vært et nært samarbeid mellom PHARMAQ og AFRYs kontorer i Gøteborg og Oslo.

- PHARMAQ er en global produsent med lang erfaring og høy kompetanse innen vaksineproduksjon, og sammen med AFRYs kompetanse på å levere cGMP-kompatible og nøkkelferdige anlegg, er dette prosjektet nå implementert med suksess, sier Hans Vedde.

Produksjonsanlegget er validert og PHARMAQ kan nå møte den økte etterspørselen i markedet. AFRY er stolte av å ha bidratt til dette.

Hans Vedde - Director Food in Norway

Hans Vedde

Direktør Food i Norge

Kontakt Hans Vedde

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Katrin Hedvall - Business Unit Manager Food & Pharma West

Katrin Hedvall

Business Unit Manager Food & Pharma West

Kontakt Katrin Hedvall

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.