Bioindustry growth

AFRY setter strategisk fokus på bioindustrien

Som svar på utviklingen i industrien som er drevet av den internasjonale bærekraftsagendaen og endring av forbrukeratferd, setter AFRY enda større strategisk fokus på bioindustrien. Bioindustri er et av satsningsområdene til AFRY og selskapet er involvert i flere bærekraftsprosjekt sammen med blant annet Norske Skog og Silva Green Fuel.

AFRY forsterker sitt fotfeste i skogsindustrien med å tilby et helhetlig sett med tjenester som inkluderer management consulting, prosjektering, prosjektledelse, drift og digitale løsninger.

Økende bærekraftbevissthet krever kontinuerlig utvikling av nye verdiskapende løsninger i tradisjonell masse- og papirindustri og i produksjonen av biodrivstoff, biokjemikalier og andre avanserte bioprodukter som biomaterialer og biogass. Ressursknapphet øker presset for å utnytte råvarer fullt ut, noe som krever en tilnærming som ivaretar sirkulærøkonomi og som støtter digitale løsninger gjennom hele verdikjeden.

- Avhengighet av fossile råvarer må reduseres og tilgjengelighet og tilgang til bærekraftige biobaserte materialer må sikres. Man oppnår ikke bærekraft bare ved å skifte til biobaserte materialer, det krever også smart og effektivt ressursbruk, utnyttelse av avfall og gjenbruk og resirkulering, sier Jon Julsen, leder for prosessindustri i AFRY i Norge.

Han legger til: - Mulighetene innen bioindustrien er uendelige, men krever også økte investeringer. Her kan vi i AFRY bistå med vår kompetanse på området, ikke minst innen digitalisering.

Vår bærekraftsforpliktelse

AFRYs oppdrag er å bidra til å akselerere overgangen mot et mer bærekraftig samfunn. Vannknapphet er et globalt spørsmål som er relatert til klimaendringer. For å gjøre bioindustrien er enda mer bærekraftig er vi forpliktet til å tilby løsninger for å redusere vannforbruket av masseindustrien i våre kunders eksisterende anlegg med mer enn 20%. Med denne bærekraftsforpliktelsen tar AFRY sammen med hele prosessindustrien et skritt nærmere FNs bærekraftsmål.

For mer informasjon ta kontakt med: