Project for Silva Green Fuel in Norway

AFRY skal prosjektere demonstrasjonsanlegg for andregenerasjons biodrivstoff

13/05/2020

Kontrakten er inngått med Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft og Södra. Demonstrasjonsanlegget skal bygges på Tofte i Hurum kommune og skal produsere avansert, andregenerasjonsbiodrivstoff basert på råvare fra skogen.

Demonstrasjonsanlegget bygges for å kunne teste teknologien før det eventuelt besluttes å bygge et større kommersielt anlegg. Avansert andregenerasjons biodrivstoff basert på fornybart skogsråstoff kan bli en viktig bidragsyter for å redusere CO2-utslippene fra transportsektorene som står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge. Demonstrasjonsanlegget skal etter planen skal stå klart i Q2 2021.

Biodrivstoff er et satsningsområde

AFRY har bred kompetanse på utvikling av avansert biodrivstoff og har etablert en sterk posisjon innen industri i Norge etter sammenslåingen mellom ÅF og Pöyry i 2019. AFRY er en ledende aktør i Norden på bl.a. biodrivstoff, design og rådgivende tjenester.

Selskapet har vært involvert forprosjektet og har nå fått oppdraget med å detaljprosjektere demonstrasjonsanlegget på Tofte. I prosjekteringskontrakten skal AFRY levere rådgiver- og designtjenester innen bla. prosesstekniske løsninger, mekanisk, bygg, elektro & instrument, brann og geoteknikk.

Jon Julsen, Direktør for industri i AFRY i Norge er glad for tilliten: - Vårt mål er å skape bærekraftige løsninger for våre kunder og dette banebrytende oppdraget gir oss muligheten til å gjøre en forskjell i transportsektoren. Biodrivstoff er et av satsningsområdene våre og vi gleder oss til å utvikle en god løsning sammen med Silva Green Fuel.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jon Julsen, Direktør for industri i AFRY i Norge, jon.julsen@afry.com, +4797700096

Group photo signing of a contract with Silva Green Fuel Norway
Fra venstre: Elin Salthaug Kverneggen, Engineerings manager Silva Green Fuel; Jon Julsen, Direktør Industri i AFRY i Norge; Ole Bigum Nielsen, SVP Projects Statskraft og Siw Nielsen, Purchase manager, Statskraft. Foto: AFRY