Kvinne foran bord

AFRY styrker seg innen livsvitenskapsindustri

23/08/2022

Livsvitenskapsindustri er et satsningsområde i Norge som skaper arbeidsplasser, gir eksportmuligheter og er avgjørende for å finne innovative løsninger på samfunnsproblemer. For å svare opp på økende etterspørsel har AFRY etablert en egen seksjon for Pharma i Norge.

Innovasjon i livsvitenskapen gjør det mulig å produsere mat mer bærekraftig, utvikle nye legemidler og skape grønne løsninger som utnytter ressursene bedre. Helsenæringen har hatt en sterk vekst det siste tiåret og hvert år investeres det milliarder i forskning innen livsvitenskap i Norge.

Flere store legemiddelprodusenter er etablert i Norge og utvikler, utvider og oppskalerer produksjonen. Sammen med økt satsing på livsvitenskap innen teknologi- og gründermiljøer fører dette til industrivekst og arbeidsplasser.

Kundene ser etter en bredde av rådgivingstjenester

AFRY opplever et økende behov for rådgivning og prosjektstøtte innen fagområdet og spisser kompetansen ytterligere mot livsvitenskapsfeltet i Norge. Den nye Pharma-satsingen har på kort tid vokst til åtte konsulenter. I tillegg har AFRY også en egen avdeling som jobber med Food.

- Med vår tverrfaglige kompetanse kan vi levere på hele bredden. Vi har i tillegg mange dyktige kollegaer i Sverige og Danmark, hvor farmasøytisk industri er større. Vi har dermed en veldig stor muskel i bakhånd for å ta på oss større prosjekter, sier Kristin Schoultz, som leder satsningen for AFRY i Norge.

Pharma-gjengen. Gruppebilde
Pharma-gjengen i Norge sammen med gode svenske kollegaer

Kundene ønsker bistand til å møte myndighetskrav, levere prosjekter og tjenester som bidrar til økt produktivitet, sikre produktkvalitet, redusere produksjonskostnadene og gjøre prosessene sine mer bærekraftig.

- Vi leverer inn i både rådgivende og utførende prosjektoppdrag. Vi har kunder hvor vi installerer helt nye produksjonslinjer, mens andre trenger bistand til mindre oppdrag innen kvalitetssikring og regulatorisk dokumentasjon, forteller hun.

Portrettbilde Kristin Schoultz
Kristin Schoultz, leder Pharma, AFRY i Norge

Mer enn 20 års erfaring

Schoultz har mer enn 20 års erfaring fra farmasøytisk industri og har tidligere jobbet i en rekke forskjellige roller fra forskning og utvikling til kommersialisering (bl.a i GE Healthcare, Clavis Pharma og vaksineproduksjon i Folkehelseinstituttet). Hun har også doktorgrad i radiokjemi/ tilvirkning av radioaktive legemidler fra Universitetet i Oslo og Duke University, NC, USA.

– Det betyr mye for meg å jobbe med utviklingen av en industri som har så stort potensiale for kompetansearbeidsplasser og eksportinntekter. AFRYs fokus på bærekraft og innovasjon motiverer meg og bidrar til at vi sammen med våre kunder finner de gode løsningene, avslutter Schoultz.

Mennesker som løper med ryggen til kamera

AFRY søker flere dyktige kollegaer

AFRY søker etter flere kollegaer med erfaring fra ulike grener innen legemiddelbransjen og livsvitenskapen. Se våre ledige stillinger eller ta kontakt med Kristin Schoultz (+47 472 92 323).