Image of computer with different icons on the screen

AFRY styrker seg på test- og kvalitetstjenester

I en verden som blir stadig mer avhengig av teknologi og software så er test og kvalitetssikring viktigere enn noen gang. For å svare opp på det økende behovet etablerer AFRY en egen seksjon for å styrke satsningen på test- og kvalitetstjenester. Saga Davidsdottir skal lede satsningen.

Ny teknologi skaper en smidigere og enklere hverdag for oss alle. Det er høye krav til rask utvikling og lansering av nye, digitale tjenester og produkter, som øker risikoen for at testing ikke blir tilstrekkelig prioritert før produktet tas i bruk. I verste fall kan dette føre til tap av renommé og tillitt.

- Vår oppgave er å sikre at produktene er godt nok testet og at de største feilene blir funnet og fikset før produktet tas i bruk. Dette er både tids- og kostnadsbesparende, i tillegg til at det bedrer kvaliteten og brukervennligheten til produktet, sier Rune Hjortdahl, leder Digital Services i AFRY i Norge.

AFRY har allerede et sterkt fagmiljø som har levert disse tjenestene i mange år.

- Test- og kvalitetssikring er en naturlig del av utviklingsprosjekter og vi har over 80 IT-konsulenter som jobber med fagområdet. Nå tar vi steget videre og styrker tilbudet ytterligere. Kvalitetssikring starter allerede når behovet for et nytt IT-system etableres. Det er derfor avgjørende å sikre kvalitet i alle ledd og følge kunden på hele deres digitaliseringsreise, forteller Hjortdahl.

Portait picutre og Rune Hjortdahl
Rune Hjortdahl, leder Digital Services, AFRY i Norge.

Opplever stort potensial i bransjen

Med seg på laget har AFRY fått Saga Davidsdottir som seksjonssjef. Davidsdottir har bred erfaring fra å jobbe med test i EVRY og Sopra Steria. Hun har også jobbet i startup-miljøet og vært ansvarlig for å bygge opp firma og avdelinger fra bunn.

Davidsdottir brenner for kvalitet og brukervennlighet: - Jeg vet selv som bruker hvor frustrerende det kan være å ikke kunne gjennomføre et kjøp på nett fordi «bestill» knappen ikke fungerer. Kundene våre tjener så mye på å teste kvaliteten før de tar i bruk et nytt system.

- Jeg opplever at det er et stort potensial for å heve seg på digitalisering innenfor bygg og anlegg, industriell digitalisering og fornybar energi. Test er en naturlig del av denne digitaliseringen, gjennom blant annet software-, sikkerhets- og virksomhetstest, sier Davidsdottir.

Portrait picture of Saga Davidsdottir
Saga Davidsdottir, seksjonssjef Digital Quality, Digital Services, AFRY i Norge

Er involvert i flere spennende prosjekter

AFRY er involvert i en rekke prosjekter hvor de bistår med test- og kvalitetssikring i alle faser i utviklingsløpet. Her er to eksempler.

AFRY har sammen med Promis Quality, Sogeti og Vali vunnet et stort og spennende oppdrag for Sykehusbygg. Teamet har ansvar for å planlegge, kvalitetssikre og teste alt i den siste fasen før åpningen av det nye Radiumhospitalet og nye Drammen Sykehus. Dette inkluderer å koordinere kvalitetsarbeidet, IKT-leveranser, medisinsk teknisk utstyr og teknologi, for å sikre at arbeidsprosesser, prosedyrer, det digitale og bygg fungerer sammen.

Et annet eksempel er utvikling av nytt digitalt system for Polititet for å bedre mottakelsen av flyktninger fra Ukraina. Det ble utviklet en app som Politiet kunne bruke for å scanne pass og ta bilder av andre ID-dokumenter. Dette gjorde den obligatoriske intervjuprosessen ved ankomst mer effektiv. Vårt team testet appen etter hvert som den ble utviklet og sørget for at appen var tilstrekkelig kvalitetssikret før den ble tatt i bruk.

running

Søker flere dyktige kollegaer

Vi søker flere dyktige medarbeidere for å styrke test-teamet vårt. Syns du dette høres interessant ut? Ta kontakt med Saga Davidsdottir (saga.davidsdottir@afry.com).