Albue hilsen Viken og AFRY avtale illustrasjon

AFRY vant rammekontrakt med Viken fylkeskommune

Det var 17 deltakere med i konkurransen om å vinne rammekontrakt med Viken fylkeskommune og AFRY er en av fem rådgivere som fikk kontrakt.

AFRY stiller med et faglig sterkt team og vant på kompetanse og erfaring.  

- Dette er en viktig kontrakt for oss da 25 prosent av Norges befolkning bor i Viken fylkeskommune. Her får vi tatt i bruk hele bredden av vår fagkompetanse og bidratt i mange spennende prosjekter med høyt miljøfokus, sier Øyvind Ellefskås, avdelingsleder bygg & miljø i AFRY.

Øyvind Ellefskaas, avdelingsleder bygg & miljø i AFRY
Øyvind Ellefskaas, avdelingsleder bygg & miljø i AFRY

På bakgrunn av erfaringstall og fremtidige budsjetter anslår fylkeskommunen en samlet verdi av prosjekteringsoppdrag på denne rammeavtalen til ca 35 mill eks mva/år. Oppdragene blir fordelt på de fem selskapene som har blitt tildelt rammeavtale.

Rammeavtalen omfatter rådgivningstjenester og prosjekteringsoppdrag knyttet til fylkeskommunale bygg i Viken fylkeskommune. Viken eiendom forvalter på vegne av oppdragsgiver i underkant av 1 000 000 m² bygningsmasse, samt et betydelig areal tomtegrunn. Bygningsmassen fordeler seg mellom bl.a. skoler, tannklinikker og administrasjonsbygg.

Rammeavtalen har en varighet på to år med mulighet for opsjon inntil to år (1+1) og omfatter alle fagområdene innen bygg i tillegg til prosjekteringsledelse og geoteknikk.