Digital Industry 4.0 man in factory with tablet

Digitalisering skal løfte konkurransekraften i norsk industri

22/09/2021

Industrien er en viktig næring for Norge, som bidrar til jobb- og verdiskaping i hele landet. I likhet med andre næringer påvirkes også norsk industri av det pågående digitale skiftet. Av den grunn mener flere at norsk industri i større grad må satse på digitalisering for å være konkurransedyktige i fremtiden.

AFRY har som mål å være en driver i digitaliseringsarbeidet, og har derfor ansatt Asle Davidsen som Head of Digitalization innen prosess industri. Han brenner for i større grad å kunne bruke digitalisering til å løfte konkurranseevnen til norsk industri. Hva tenker han er mulighetene og utfordringene med digitalisering i industrien?

Asle Davidsen Process Industries Norway
Asle Davidsen, Head of Digitalization innen prosess industri i Norge

Som Head of Digitalization innen industri skal Davidsen jobbe med produkter og tjenester knyttet til industriell digitalisering og automasjon. – AFRY har allerede en rekke produkter og tjenester knyttet til digitalisering, men vi akselererer nå digitaliseringssatsingen til AFRY-konsernet gjennom etableringen av AFRY X, sier han. AFRY X har som mål å etablere en portefølje av produkter og tjenester til konsernets ulike kunder og markedsområder.

Denne satsningen styrker vår evne til å bistå kunder i norsk industri med innovative, bærekraftige løsninger som ivaretar hensynet til digitalisering, bærekraft og ressurs- og produksjonseffektivitet.

Industry 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon

Men hva er egentlig digitalisering i industrien? Industriell digitalisering og automatisering kan både omfatte bruk av Big Data, analyser, Internet of Things (IoT), skytjenester, robotisering og sensorer. Ifølge Davidsen legger denne type digital teknologi rammen for det som beskrives som Industry 4.0, også kalt den fjerde industrielle revolusjonen. Industry 4.0 er en betegnelse på hvordan industri, produksjon og verdikjeder påvirkes av digitalisering. Målet er å skape økt effektivisering og kostnadsreduksjon.

I en kronikk publisert i Dagens Næringsliv 19.02.21 fremhever statsminister Erna Solberg at Norge kan stå overfor en sterkere industritid, som følge av vår omstillingsevne, industrielle kunnskap og digitale kompetanse. De siste 15 årene har vært kjennetegnet av redusert vekst i industriens økonomi. Riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten slik at den negative trenden snus.

Bruker digitalisering for å forbedre konkurranseevnen

– Det er store muligheter til å bruke digitalisering for å forbedre konkurranseevnen i norsk industri, sier Davidsen. Selv om noen oppfatter digitalisering som en trussel for norske arbeidsplasser, mener han at teknologi og automasjon gir en rekke positive ringvirkninger. – Digitalisering bidrar til å utvikle arbeidsplasser, slik at de både blir mer attraktive og trygge. Samtidig bidrar det til at næringen i større grad ivaretar hensyn til miljø og klima, forklarer Asle.

Samtidig understreker Davidsen at en av de største utfordringene med digitalisering i industrien er å balansere tilgjengelighet med sikkerhet: – Fjerntilgang og bruk av data må gjøres på en sikker måte. Digitaliseringen gjør industrien mer sårbar for cyberangrep. Av den grunn må Cyber Security gå hånd i hånd med bruk av eksempelvis skytjenester og remote tilkobling.

– Kunder er generelt opptatt av å iverksette kostnadseffektive løsninger som forbedrer arbeidshverdagen og de økonomiske resultatene. En digitalisering av industrien støtter opp om dette, slik at den blir mer konkurransedyktig i møte med internasjonal industri, avslutter Davidsen.

AFRY og Asle ser etter flere kollegaer, blant annet en Lead Engineer Digitalization til kontoret i Sarpsborg. Interessert?