Elkem

Et av bransjens mest avanserte kontrollrom optimaliserer produksjonen ved Elkems anlegg i Bremanger

Elkem er et av verdens ledende selskaper innen avanserte materialer basert på silisium, en kritisk råvare for det grønne og digitale skiftet. Selskapet har nå etablert ett sentralisert kontrollrom og tatt et betydelig skritt mot å digitalisere anlegget sitt i Bremanger. Målet er å øke kvaliteten og kontrollen over produksjonen på anlegget, forbedre sikkerheten og øke effektiviteten. Gjennom samarbeid med AFRY og andre leverandører, er nå tre av elleve produksjonsanlegg integrert i det nye sentrale kontrollrommet.

- Utviklingen av kontrollrommet er i tråd med Elkems strategi om å øke digitaliseringen ved våre anlegg. Med dette teknologiske fremskrittet ønsker Elkem å rive ned interne siloer, øke de ansattes forståelse for verdikjedene, forbedre produksjonsprosessene og styrke vårt arbeid for bærekraft, sier Arne Werge-Olsen, dir. ved Elkem Bremanger.

Bremanger-anlegget består av elleve mindre produksjonsanlegg, hver med sitt kontrollrom. Prosjektets mål er å samle disse kontrollrommene i ett sentralt kontrollsenter, slik at hele anlegget kan overvåkes fra samme sted.

Det nye toppmoderne kontrollrommet er utstyrt med en 21 meter bred storskjerms-løsning som består av 51 skjermer, og har en samlet investering på 40 millioner kroner. Tre av produksjonsanleggene er allerede integrert i det nye systemet, og prosessen med å inkludere de gjenværende anleggene er i gang.

- Som et resultat av sentraliseringen har antall alarmer blitt redusert fra over 5 000 til under 140 alarmer per operatør i løpet av døgnet. Tidligere kunne den samme alarmen rapporteres flere ganger, noe som gjorde det utfordrende å oppdage de viktigste alarmene. Dette er nå løst og var også en forutsetning, for å kunne starte opp det nye sentrale kontrollrommet.

I det nye kontrollrommet er det alltid en operatør som aktivt overvåker storskjermen for å sikre rask respons ved eventuelle problemer. Over tid vil dette øke sikkerheten, stabiliteten og kvaliteten på driften, noe som vil ha en positiv innvirkning på det endelige produktet.

Elkem 2

Sikrer bedre oversikt over produksjonskjeden

Elkem har jobbet med det nye kontrollrommet siden 2018, og det ble offisielt åpnet i mars 2023.

På grunn av prosjektets kompleksitet besluttet Elkem å engasjere flere samarbeidspartnere for å sikre en helhetlig implementering. Så langt har omtrent 50-60 personer vært involvert i prosjektet.

AFRY har levert rådgivningstjenester for storskjerms-prosjektet, prosjektledelse for alarmforbedrings-prosjektet og har også implementert nødvendige endringer i det underliggende SCADA-systemet (AVEVA System Platform) for ovnene. I tillegg har AFRY bistått med integrasjon, testing og oppstart på stedet i Bremanger. AVEVA har levert programvaren (AVEVA Unified Operations Center), design- og implementasjonstjenester for storskjerms-løsningen, mens GCCD har stått for nødvendig maskinvare og installasjonstjenester.

- Vi er stolte av det vi har oppnådd ved anlegget i Bremanger sammen med Elkem og de andre involverte partene. Det nye sentrale kontrollrommet gir Elkem god oversikt over hele produksjonskjeden, fra råvarer til ferdige produkter, sier Asle Davidsen, leder for digitalisering i Prosessindustri i AFRY i Norge.

En viktig samarbeidspartner på Elkems digitale reise

- Det gode samarbeidet mellom samarbeidspartnerne har vært avgjørende for utviklingen av det nye sentrale kontrollrommet. Deres forståelse av Elkems virksomhet og erfaring med komplekse prosjekter var svært viktige for å sikre en vellykket implementering, sier Werge-Olsen.

- Vi har nettopp startet prosjektet med å integrere de andre produksjonsanleggene inn på samme plattform og ser frem til å fortsette samarbeidet med Elkem. Det nye kontrollrommet representerer en betydelig milepæl i Elkems digitale reise og kan brukes som inspirasjon for andre industriaktører, avslutter Davidsen.

Om Elkem

Elkem er en av verdens ledende leverandører av avanserte silisiumbaserte materialer som bidrar til å forme en bedre og mer bærekraftig fremtid. Selskapet utvikler silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger ved å kombinere naturlige råvarer, fornybar energi og menneskelig oppfinnsomhet. Elkem hjelper kundene sine med å skape og forbedre viktige innovasjoner innen elektrisk mobilitet, digital kommunikasjon, helse- og personlig pleie, samt smartere og mer bærekraftige byer.

Med en sterk merittliste siden 1904, har det globale teamet på mer enn 7 300 mennesker en felles forpliktelse til interessenter: Å realisere ditt potensial. I 2022 oppnådde Elkem et driftsresultat på 45,9 milliarder kroner og CDP-rating på A- på klima og skog.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Håvard Arvesen - Acting Head of Process Industries in Norway

Håvard Arvesen

Fungerende direktør Process Industries i Norge

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.