Tavleverksted kristiansand

Genuint interesserte teknologer som jobber med siste skrik innen ny teknologi

21/04/2022

Visste du at tavler er selve kjernen og hjertet i elektrosystemene som er nødvendig for at maskiner og roboter skal fungere? AFRY sin hardware/engineering avdeling i Kristiansand har bred elektrokompetanse, og utvikler og konstruerer både tavler, systemer og utstyr for et bredt spekter av kunder, i alle segmenter. Men hvordan er det å jobbe med tavleproduksjon, og hvilke kvalifikasjoner kreves for å jobbe med dette?

Tavleverksted kristiansand
Fra venstre Mahdi (potensiell lærling til høsten), Jan Roar Mydland (Tavlemontør) og Bernt Heiseldal (Prosjekt Ingeniør).

Morten Ose er gruppeleder for hardware/engineering avdelingen til AFRY i Kristiansand. Der har de et eget tavleverksted, og en egen avdeling med prosjektingeniører med bred erfaring fra både offshore, høyspent, automasjon, bygg og anlegg.

 – AFRY i Kristiansand er en gjeng med genuint interesserte teknologer, som jobber med siste skrik innen ny teknologi. Avdelingen består i dag av seks dyktige hardware prosjektingeniører, to tavlemontører og 15 software prosjektingeniører. Vår nøkkelkompetanse ligger primært innen Operasjonell Teknologi (OT) som elektro, instrumentering, tavlebygging og automasjon, men også innen Informasjons Teknologi (IT), database, mobil/web applikasjoner og cloud, sier Morten.

Morten Ose
Morten Ose er gruppeleder for hardware/engineering avdelingen til AFRY i Kristiansand

Et omfangsrikt fag som krever nøyaktighet og kreativitet

Innen tavleproduksjon, produserer AFRY en rekke forskjellige tavler til ulike formål. – Vi bygger eksempelvis både hovedtavler og distribusjonstavler, automasjonstavler, underfordeling og fordelingstavler, forklarer Morten. Tavlene og systemene som produseres, utvikles og konstrueres i henhold til gjeldene normer, regler og forskrifter. I tillegg følger de ansatte interne rutiner og kvalitetskontroll.

Morten beskriver tavlemontørfaget som svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll. – Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert, sier han. Det er flere utdanningsløp som kan tas for å bli tavlemontør, eller for å få fagbrev som montør. Du kan eksempelvis ta Elektro og datateknologi, Automatisering og Tavlemontørfaget (opplæringen i en bedrift er mulig).

Stor etterspørsel i en rekke markeder

I dag er det stor etterspørsel etter tavler innenfor både industri, bygg & anlegg og marine. – En overvekt av våre oppdrag er oppgradering av gamle systemer og produksjon av skap til nye anlegg, sier Morten. AFRY har eksempelvis levert tjenester i form av tavler, prosjektering, engineering hardware og software til Elkem, Hennig Olsen, Effera, Rec Solar, Intellilift og Vatvedt.

I 2021 var Hennig Olsen ett av de store prosjektene. Her prosjekterte, bygget og leverte AFRY flere tavler av typen automasjons tavler, MCC/VFD tavler og software. I tillegg var AFRY ansvarlig og fulgt opp elektroinstallasjonen for hele leveransen. Her hadde vi ansvaret og var utførende for store deler av igangkjøringen av hele anlegget.

Joachim
Joachim til venstre sammen med kollega Ole Ptter Drangsholt

Brenner for skjæringspunktet mellom IT og OT

Joachim Leite er en de som jobber i AFRYs software-avdeling i Kristiansand. Han har en bachelor i IT Informasjonssystemer, og har tidligere jobbet 19 år på Elkem og ni år i Cameron. – Jeg brenner for skjæringen mellom IT og OT. Det handler om innsamling av tilgjengelig data fra systemer, og kan være informasjon om produksjon med data fra systemer som direkte overvåker og kontrollerer produksjonen, sier Joachim.

Han beskriver miljøet i avdelingen som svært bra, hvor han får mulighet til å jobbe med dyktige medarbeidere. – Vi har et godt samarbeid og det er god stemning på kontoret. Det eneste ønsket jeg har er å utvide avdelingen med noen som kommer rett fra skolebenken og det løser vi nok, smiler Joachim.