Buildings Trondheim Mangfold

Kanskje AFRYs mest mangfoldige team?

Kanskje AFRYs mest mangfoldige team?

Seksjon for byggeteknikk i Trondheim teller ti dedikerte medarbeidere som utgjør et mangfold av kompetanse og kultur. De er alle enige om at den varierte kompetansen og mangfoldet skaper bedre løsninger for deres kunder.  

Buildings Trondheim Mangfold
Bak fra venstre: Kåre Reitan, Dario Castellon, Wei Guan, Viggo Henriksen, Knut Søiland. Foran fra venstre: Stian Normann, Amelie Ericson, Yngvil Hareide Øvrelid, Gry Hellum, Leif-Owe Fjørtoft.

– I vår seksjon har vi et mangfold av ulike nasjonaliteter og faglige bakgrunner. Vårt team består av tre kvinner og syv menn, som både kommer fra Norge, Sverige, Kina og Colombia. I tillegg har vi et mangfold på alder og også svært ulik kompetanse. Noen av oss har bachelorgrader og mastergrader, og en av oss har til og med en doktorgrad, sier Leif-Owe Fjørtoft, leder for seksjonen.

Felles for de alle er at de er rådgivende ingeniører innen byggteknikk. Kort fortalt innebærer det at de sørger for at nye og gamle byggverk ikke gir etter eller kollapser når de blir utsatt for påkjenninger av miljøet og bruksformålet sitt.

Leif-Owe avslører at mangfoldet i teamet ikke er et resultat av en bevisst rekrutteringsstrategi: – Rekrutteringsprosessen har vært grundig, ledet av en nøye utvalgt gruppe som vurderer kandidatenes evner og vilje til å bidra positivt til seksjonen.

Han understreker imidlertid at det ikke bare kompetansen som binder dem sammen.  

– En av våre styrker er at vi kommuniserer godt innad i seksjonen. Vi tar oss tid til å hjelpe hverandre og dele kunnskap. Hos oss er det stor takhøyde for å diskutere faglige og ufaglige temaer i kontorlandskapet, og alle er åpne for innspill og synspunkter. Og vi må heller ikke glemme vår felles forkjærlighet for quiz og kake. Alle i seksjonen møtes nemlig til quiz på fredag kl. 14, hvor det også ofte tilbys kake, smiler Leif-Owe.

Mangfoldet skaper bedre løsninger  

Selv om kundenes tilbakemeldinger sjeldent understreker mangfoldet direkte, er Leif-Owe helt sikker på at deres varierte kompetanse og perspektiver beriker teamets tilnærming til utfordringer.  

– Gjennom et samarbeid preget av ulike erfaringer og ideer, leverer vi resultater som ofte overgår forventningene til kunder, sier  

– Det beste med teamet vårt er definitivt viljen til å diskutere faglige utfordringer, og det at vi alltid bistår hverandre ved behov. Dette er et stort pluss, særlig siden jeg motiveres av faglig utfordrende prosjekter og samarbeid både innad i seksjonen og i forskjellige prosjektgrupper, sier Amalie Ericson, som for øvrig er en av de beste i verden på sitski.