AFRY Management Consulting i Norge

Kathrine Stene Bakke er ny leder av AFRY Management Consulting

Kathrine Stene Bakke er ny leder av AFRY Management Consulting 

Hun tar over som ny leder av AFRY Management Consulting i Norge etter Kjetil Ingeberg, som blir ny leder av AFRY Management Consulting Norden. AFRY Management Consulting er i vekst og satser særlig på energi- og kraftsektoren i Norge.  

Kathrine Stene Bakke av AFRY Management Consulting Norge
Kathrine Stene Bakke leder av AFRY Management Consulting i Norge

Stene Bakke har 15 års erfaring i AFRY, inkludert ulike lederoppgaver. Som energibransjen, har Kathrine også hatt et «grønt skifte». Hun startet på tidlig 90-tallet med oljemarkedsanalyse og forretningsutvikling i gass i Statoil, til nå å jobbe nesten utelukkende med fornybar energi og bærekraftige energiløsninger.  

- De store endringene i bransjen, slik som utfasing av kullkraft, kraftig vekst i sol- og vindenergi, omfattende elektrifisering av transportsektoren, og ikke minst store investeringer i infrastruktur, utvikling av batteriteknologi, grønn hydrogen, karbonfangst og -lagring og annen teknologi som er nødvendig for at vi skal lykkes med å få ned CO2-utslippene, gjør at vi hele tiden utvikler ny kunnskap og innsikt, noe som er en viktig del av min motivasjon. Det er inspirerende å jobbe med spørsmål som virkelig betyr noe for samfunnsutviklingen. Og så er jeg så heldig at jeg jobber med noen av de flinkeste folkene i bransjen, sier Stene Bakke.  

Fokus på å skape en bærekraftig energisektor

AFRY Management Consulting er en ledende leverandør av rådgivingstjenester til Europas energisektor.  

Endringene som det grønne skifte fører med seg reiser en rekke viktige og interessante problemstillinger for myndigheter og markedsaktører som har stort behov for gode analyser og faktabaserte råd, ofte i skjæringspunktet mellom politikk, marked og teknologi.

Som leverandør av rådgivningstjenester til Europas energisektor bistår AFRY Management Consulting med rådgivning innenfor markedsanalyse og -design, strategi, operational excellence samt transaksjonsrådgivning. Selskapet har i dag noen av Europa og Nordens største energi- og nettselskaper som kunder samt store energiforbrukere, myndigheter og interesseorganisasjoner, og de som utvikler og finansierer infrastruktur, samt nye prosjekter innen fornybar energi.

AFRY Management Consulting i Norge
Konsulentvirksomheten er i vekst og det siste året har vi ansatt Stian Hacket (ikke til stede da bildet ble tatt), fra venstre: Espen Døvle, Kathrine Stene Bakke, Henrik Krogsæter, Peder Ekerhovd, Alexander Dahl Aliferis

Økende etterspørsel  

AFRY Management Consulting har ca 460 medarbeidere globalt hvor majoriteten arbeider i selskapets kontorer i Europa, men det er også team i Asia, Midtøsten og Nord- og Sør-Amerika.  

AFRY Management Consulting i Norge opplever en økende etterspørsel etter sine tjenester. Selskapet har nå 19 medarbeidere i Oslo og fem av disse har blitt ansatt det siste året – alle med ulik bakgrunn som tilfører teamet mye relevant erfaring.  

- Det er et engasjert team jeg leder med stor interesse for energi, og spesielt hvordan sektoren kan bidra til å løse klimautfordringene. Vi trenger flere dyktige kolleger for å møte en økende oppdragsmengde med kompetanse innen nettvirksomhet og nettregulering, energimarkedsanalyse og markedsmodellering. Vi kan love stor takhøyde i faglige og mindre faglige diskusjoner, avslutter Stene Bakke.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om mulighetene: mailto:poyry.oslo@afry.com