Kjoskrysset Illustrasjon AFRY

AFRY skal prosjektere nytt kryss i Kjosbukta i Kristiansand

Kjoskrysset blir beskrevet som en stor trafikal utfordring i Vågsbygd, som er Kristiansands største bydel.

I flere år har det blitt vurdert hvordan krysset kan trafikksikres. Nå er det besluttet at krysset skal bygges om, og AFRY bistår Agder fylkeskommune med både rådgivning, prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølgning i anleggsfasen av det nye Kjoskrysset.   

Trine Skjæveland Transportation Norge
Trine Skjæveland, prosjektleder i AFRY

Kjoskrysset er i dag formet som et T-kryss som skaper mange frustrerte og utålmodige bilister og bussjåfører. Dette skaper igjen et utrygt trafikkbilde. En av de største utfordringene i prosjektet er at Kjosbukta et fredet naturreservat som ligger ved sårbar og vernet natur og kulturlandskap.

– Vi gleder oss til å ta del i et så komplekst og samfunnsnyttig prosjekt i Kristiansand. Hovedformålet med prosjektet er å tilrettelegge for mer trafikksikre løsninger for myke trafikanter, samtidig som vi ivaretar omgivelsene, sier Trine Skjæveland, prosjektleder i AFRY.  

Kjoskrysset illustrasjon
Illustrasjon: Reguleringsplan, Agder fylkeskommune

Det skal bygges en ekspress gang- og sykkelveg med bru gjennom prosjektet, I tillegg skal prosjektet tilrettelegge for bedre fremkommelighet for bil- og kollektivtrafikk ved å bygge om krysset til en rundkjøring og bedre legge til rette for kollektivtrafikken med nye bussholdeplasser og innfartsparkering.  

– Det er et prosjekt med stort og komplekst omfang. Prosjektet består av ca. 800 meter med fylkesvei, 300 meter med kommunal vei og 220 meter med bru for de myke trafikantene, utdyper Skjæveland.  

I prosjektet er det også lagt opp til å prosjektere hovedforsyning for vann til Kristiansand kommune, spillvannsanlegg, vannforsyningsanlegg, og bekkelukking tilpasset fiskevandring. Det skal utarbeides et konkurransegrunnlag for utførelesentreprise, og prosjektet utføres modellbasert i henhold til Statens vegvesens håndbok R110.

Marius Kornstad Transportation Norge
Marius Kornstad, prosjekteringsleder i AFRY

En kompleks prosjektering som skal utføres på 12 måneder

Totalt vil 11 fagdisipliner fordelt på 30 medarbeidere fra AFRY være involvert i prosjektet. Det inkluderer fageksperter fra AFRY Ark Studio, Efterklang, Light Bureau og i tillegg er Ecofact egasjert innen natur og miljø.  

AFRY vil benytte VDC-rammeverket i gjennomføringen av prosjektet hvor BIM er et av tre elementer for VDC-implementeringen, og for å oppnå kunde- og prosjektmål.

– Våre leveranser er planlagt å være ferdigstilt innen oktober 2024, så fremdriften vil følges opp tett. Tverrfaglig samhandling er viktig for å sikre god gjennomføring. Godt koordinerte grensesnitt mellom fag, områder og eksisterende omgivelser vil bli sikret gjennom bruk av BIM i tverrfaglig koordinering, avslutter Marius Kornstad, prosjekteringsleder i AFRY.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway

Ola Fjerdingstad

Assisterende leder Transportation i Norge

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.