Dronning Ingrids Hage

Oslos første demenslandsby

Oslos første demenslandsby viser at det er mulig å kombinere teknologi og bærekraft i eldreomsorgen

– Dronning Ingrids Hage er et eksempel på hvordan innovasjon, bærekraftig arkitektur og avansert teknologi kan kombineres i eldreomsorgen, sier Øyvind Ellefskås, avdelingsleder for bygg og miljø i AFRY. Ellefskås refererer til Oslos første demenslandsby som ligger på Tøyen. Med fokus på tilrettelegging og livskvalitet, setter demenslandsbyen en ny standard for omsorgsbygg i Norge.

Øyvind Ellefskås
Øyvind Ellefskås, avdelingsleder for bygg og miljø i AFRY

Det er arkitektfirmaet Arkitema som står bak designet av Oslos første demenslandsby. AFRY har vært totalrådgiver gjennom alle faser av prosjektet, fra forprosjekt til detaljering og byggeprosjekt.

AFRY har levert rådgivende ingeniørtjenester innen 10 fagområder; geoteknikk, geomiljø, kontruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, vann, avløp, VVS-teknikk, elektroteknikk og bygningsfysikk. Lydekspertene i Efterklang har leverte akustikk.

- Det er mange fagområder og aktører som har vært involvert i prosjektet og god koordinering og samhandling mellom ingeniørfagene, mot arkitekten, entreprenøren, byggherren og mot de fremtidige brukerne av bygget har vært avgjørende for å for å sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier Ellefskås.

Ellefskås forteller at visjonen bak demenslandsbyen er å skape et hjem for beboerne, og ikke bare et pleiehjem. Dronning Ingrids Hage skal være et sted hvor beboere virkelig skal føle seg trygge, og skal kunne leve et så normalt liv som mulig.

Droning Ingrids Hage

Omfattende fasiliteter og tilbud

– Det mest bemerkelsesverdige ved Dronning Ingrids Hage er kanskje de omfattende fasilitetene og tilbudet til beboerne. Demenslandsbyen består av 130 bo- og behandlingsplasser, der hver enkelt beboer har sitt eget rom og bad. Samtidig deler beboerne fellesarealer som entré, stue og kjøkken.

Utformingen av Dronning Ingrids Hage sikrer også at beboerne kan bevege seg fritt utendørs i et trygt og tilrettelagt miljø. Her finner man alt fra butikk, kafe, kultursal, restaurant, pub, frisør, fotterapeut, fysioterapeut, SPA og treningsrom. I tillegg til disse fasilitetene har beboerne tilgang til flere hobbyrom og til og med et eget bryggeri.

– Inspirasjonen ble delvis hentet fra en tilsvarende demenslandsby utenfor Amsterdam. Samtidig var det et ønske om å tilpasse konseptet til norske forhold og behov. Det har vært en spennende reise å se visjonen bli til virkelighet, forteller Ellefskås.

Teknologi og bærekraft i sentrum

Ifølge Ellefskås har teknologisk innovasjon spilt en viktig rolle i utformingen av Dronning Ingrids Hage:

– Demenslandsbyen på Tøyen er utstyrt med det siste innen velferdsteknologi, som armbånd som sender radiosignaler for å hjelpe beboerne med å finne veien innenfor landsbyen. Dørene til beboernes rom åpnes og lukkes automatisk når de befinner seg innenfor signalområdet. Denne utstrakte bruken av automatisering og styring har ført til nye utfordringer for de tekniske fagene, men har samtidig bidratt til å sikre en trygg opplevelse for beboerne.

Dronning Ingrids Hage er også et forbilde for bærekraftige byggeprosjekter med BREEAM Excellent-sertifisering og gjennomføring som fossilfri byggeplass. Bygget oppfyller også passivhusstandarder i energiklasse A, med solcelleanlegg på taket for egen strømproduksjon, og bruk av fjernvarme og energibrønner for oppvarming.

– Vi ønsket ikke bare å skape et moderne omsorgsbygg, men også å være i front som et bærekraftig byggeprosjekt. Dronning Ingrids Hage er et eksempel på hvordan vi både kan oppnå omsorg av høy kvalitet og miljøvennlige bygg i praksis, forteller Ellefskås.

Avgjørende med en samspillsentreprise for å nå ambisiøse mål

Med HENT som totalentreprenør og Oslo kommune som byggherre, har prosjektet blitt gjennomført som en samspillsentreprise med en total kostnadsramme på 960 millioner kroner. Byggeperioden strakte seg fra 2019 til 2023, og har resultert i et byggverk på 16 700 kvadratmeter BTA.

– Samspillsentreprisen har vært avgjørende for å realisere ambisiøse mål innenfor en stram tidsramme og budsjett. Det har vært en viktig læringsprosess å samarbeide så tett med alle de ulike aktørene i prosjektet.

For mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med:

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Sissel Helen Espe

Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.