Oslo børs 2023

Rehabiliteringen av Oslo Børs er ferdigstilt

Oslo Børs ble oppført i 1828 og er det eldste monumentalbygget i Oslo. Sist gang Oslo Børs ble pusset opp var tidlig 2000-tallet og mange av de tekniske anleggene stammet også tilbake fra midten av 80-tallet. Det var derfor behov for ny teknikk i bygget og en arbeidsplass tilpasset et moderne arbeidsliv med kapasitet til å huse flere mennesker. Nå er bygget tatt i bruk etter rehabiliteringen og resultatet er en moderne arbeidsplass i et historisk bygg.

Bakgrunnen for oppussingen var at Oslo Børs skulle samlokaliseres med Verdipapirsentralen og antall ansatte i bygget med dette ville dobles. Det måtte derfor gjøres noen tilpasninger i bygget for å få plass til alle sammen.

Det 200-år gamle verneverdige bygget har gjennom hele sin levetid huset Oslo Børs: - For oss som institusjon var det veldig viktig at vi fortsatt kunne være i bygget. Det hadde sikkert vært enklere og billigere å flytte oss til et annet sted eller bygge nytt, men jeg er utrolig glad for at vi kan fortsette i være i dette bygget med så mye historie i seg, sier Ragnhild Sivle Breen, prosjektleder for Oslo Børs.  

AFRY har levert prosjekteringstjenester innen RIB, RIBFys, RIEN, RIM, RIV, RIE, RIE og PGL.  

Nye integrerte tekniske løsninger

Oslo Børs er rødlistet, til og med trærne i hagen er fredet. Det ble derfor tidlig bestemt at alt som står igjen fra byggene ble oppført, også skulle bestå rehabiliteringen.

- Utfordringen var å ta vare på det vi skulle ta vare på og sørge for at vi ikke demonterte eller rev for mye, slik at vi kunne få til mest mulig gjenbruk. Alt av tekniske føringer skulle, så sant det var praktisk mulig, bli integrert i eksisterende løsninger. Spesielt på ventilasjon tok vi vare på gjennomføringer og gamle kanaler og renset de, slik at de kunne brukes på nytt igjen, forteller Hallstein Ødegård, prosjekteringsleder for AFRY.

I løpet av rehabiliteringen har alt av teknikk i bygget blitt fornyet. Dette gjelder blant annet elektrisk anlegg, utbytting av styringssystemer og ventilasjon, samt ny adgangskontroll og nytt kamera- og alarmanlegg.  

- Det at vi har klart å integrere de tekniske løsningene så godt, slik at de tekniske anleggene egentlig ikke er synlige, er jeg veldig fornøyd med, ikke minst at det har blitt et godt inneklima, sier Hallstein.  

Oslo Børs inne 2023

En sosial og åpen arbeidsplass  

På interiørfronten har det også blir gjort flere oppgraderinger. Blant annet har Børshagen blitt omgjort til et felles og åpent spiserom: - Vi var jo helt bombesikre med en gang at det aller første vi måtte gjøre var å ta tilbake dette rommet som byggets hjerte. Nå lever dette rommet, sier Anette Kjelland-Apold, arkitekt, Tuvalu. Det har også blitt færre cellekontor og mer åpent landskap, for å gjøre plass til flere ansatte.  

Sommeren 2022 flyttet Ragnhild og hennes kollegaer tilbake i bygget. De som til daglig jobber på Oslo Børs er også tilfreds med sin nye, oppgraderte arbeidsplass.

- Det er et bygg med masse historie, som har forandret seg ganske massivt opp igjennom årene. Men jeg vil jo si at det har blitt mer sosialt og mer åpent, særlig på grunn av atriet som nå er mer av allemannseie og har blitt vårt lille torg, sier Mathias Borge Bye, Listing Account Manager, Oslo Børs.  

Det er heller ikke bare de som jobber på bygget som er begeistret for børsen og de nye omgivelsene. Det gjelder også kunder som kommer innom på besøk: - Vi merker jo at mange av våre kunder syns det er stas å komme hit. Det er en helt egen ramme rundt det, nesten litt høytidelig, avslutter Bodil Østby, Senior Listing Admission Manager, Oslo Børs.