AFRY Management Consulting Norway Vegar and Elin

Sommerstudenter i AFRY Management Consulting

Denne sommeren ønsker AFRY Management Consulting to engasjerte studenter, Elin og Vegard, velkommen til teamet. De skal bruke sommeren på å få praktisk yrkesrelevant erfaring og lære mer om kraftmarkedet gjennom å bidra inn i flere av AFRY Management Consulting sine prosjekter.

- Vi har jobbet på flere ulike prosjekter, noe som har gitt oss innsikt i bredden av hva AFRY Management Consulting jobber med. Blant annet har vi analysert historiske strømpriser og PPA-avtaler i Norden for å kartlegge markedet for en kunde. Vi har også sett på Danmark sine planer for utbygging av nett og hydrogenproduksjon, samt laget en analyse over tidligere og kommende vindkraftprosjekter i Sverige, forteller de.

Bakgrunn fra økonomi og energi og miljø

Elin studerer økonomi ved NHH og hvor hun har økonomisk styring som sin hovedprofil. Vegard starter til høsten sitt 5. år på Energi og miljø ved NTNU, hvor han skal gå studieretningen Energianalyse og planlegging.

Felles er at de begge har en stor interesse for utviklingen innenfor kraftmarkedet.

- Jeg har lyst til å jobbe med noe innenfor det nordiske kraftmarkedet. Jeg synes det er veldig spennende å forstå sammenhengende og utviklingen i energisystemet og kunne godt tenkt meg å jobbe med analyse, sier Vegard.

- Jeg ønsker å jobbe i et krysningspunkt mellom økonomi, teknologi, og energi. Jeg synes utviklingen i kraftmarkedet er spesielt spennende og håper derfor å jobbe med kundeprosjekter som omfatter dette markedet, sier Elin.

AFRY Management Consulting Norway Vegar and Elin
Vegar og Elin

Ny innsikt i kraftmarkedet

AFRY Management Consulting i Norge er ledende innen modellering av kraftmarkeder. I løpet av seks uker denne sommeren får studentene førstehånds erfaring med bransjen, innsikt i hvordan teori oversettes til praksis og bidra med egne perspektiver og ideer.

- Jeg har lært mye nytt om kraftsystemet i Norden, hvilke planer de forskjellige landene har og fått innsikt i hva AFRY mener om utviklingen. Det har også vært lærerikt å være med å jobbe på faktiske prosjekter til kunder. Det var ekstra gøy å se at det jeg og Elin har jobbet med ble presentert for en stor kunde, sier Vegard.

- Jeg har lært mye om hvordan kraftmarkedet fungerer, og generelt fått en dypere innsikt i utfordringene som ligger i dette markedet. Fra å jobbe tverrfaglig har jeg lært mye både fra et økonomisk og et mer teknisk perspektiv, noe som har vært utrolig spennende, sier Elin.

AFRY Management Consulting summer trainees
Her sammen med AFRY Management Consulting teamet i Oslo

Godt tatt imot på kontoret

Elin og Vegard opplever å ha blitt godt tatt imot av teamet og at deres nye kollegaer gjerne deler sin erfaring og kompetanse.

- Det har vært veldig bra så langt! Vi har blitt tatt godt imot, folk er imøtekommende og vi har blitt inkludert både i prosjekter og sosialt. Jeg har lært mye gjennom prosjektene vi har jobbet med, og alle på kontoret har vært veldig flinke til å lære bort om det de jobber med. Generelt mye flinke, trivelige folk og en spennende arbeidsplass, sier Vegard.

- Jeg synes det har vært utrolig lærerikt og gøy. Alle på kontoret har møtt oss med åpne armer og med en lav terskel for å be om råd og hjelp. Vi har blitt tildelt ansvar og stor tillit i prosjektene, noe som har vært utrolig kult å få være en del av. Jeg synes noe av det beste med jobben har vært å jobbe så tverrfaglig, og få mulighet til å bli inkludert i et så hyggelig og dyktig miljø, avslutter Elin.