trondheim_elvin_1280x720

Tilstandsanalyse for Trondheim kommune

Tilstandsanalyse forlenger byggets levetid, reduserer kostnader og forbedrer vedlikeholdsarbeidet

Tilstandsanalyse av bygg er viktig for å kartlegge byggenes tilstand og behov for vedlikehold. Mot slutten av 2023 har AFRY gjennomført ca. 50 tilstandsvurderinger av kommunale formålsbygg på oppdrag fra Trondheim eiendom. Dette danner et grunnlag for godt vedlikehold, noe som gjør at bygget får en lengre levetid.

Trondheim eiendom er en kommunal enhet som har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av Trondheim kommune sine bygg. De har en rullerende vedlikeholdsplan der alle formålsbygg inngår i en syklus for vedlikehold. Dette innebærer at hvert enkelt bygg skal gjennomgå en tilstandsanalyse hvert fjerde år. Tilstandsanalysen skal danne grunnlaget for etterfølgende års vedlikeholdsplan.  

- For oss er det viktig å sette en standard på bygget sånn at vi har mulighet til å vite hva vi skal gjøre av vedlikehold det påfølgende året, sier Hanne Sandstad, prosjektleder vedlikehold i Trondheim eiendom.  

I rammeavtalen med Trondheim eiendom gjennomfører AFRY tilstandsanalyser på ulike kommunale bygninger, inkludert administrative bygg, helse- og velferdssentre, barnehager, idrettsbygg og verneverdige bygg innen fagene byggteknikk, VVS og elektro.  

Store arealer som vurderes

Tilstandsanalyse er en metode for å avdekke vedlikeholdskostnader for et bygg. Dette innebærer å befare bygget og indentifisere mangler, avvik og behov for vedlikehold, for å gi eiere og forvaltere av bygg en oversikt over den nåværende tilstanden til eiendommen.  

- Årlig befarer vi omkring 40 til 50 bygg for Trondheim eiendom, hvorav 10% utgjør verneverdige bygg. Det tilsvarer til sammen 70 000 – 80 000 kvadratmeter. En spesielt fin del av faget er at du blir kjent med både byggene og byen, i tillegg til brukerne og hva de forskjellige byggene brukes til, sier Leif-Owe Fjørtoft i AFRY. Han er oppdragsleder på rammeavtalen for tilstandsanalyse for Trondheim eiendom.

tilstandsanalyse_trondheim
Hanne Sandstad, prosjektleder vedlikehold i Trondheim eiendom; Lasse Rindahl, VVS ingeniør i AFRY; Leif-Owe Fjørtoft, oppdragsleder i AFRY

Det mest bærekraftige bygget er det som ikke bygges  

Tilstandsanalyser er viktig for å avdekke forhold som strukturelle problemer, estetiske mangler og tekniske feil i bygninger, som kan ha konsekvenser for økonomi, helse og miljø.  

En tilstandsanalyse kan identifisere potensielle problemer eller vedlikeholdsbehov tidlig, slik at de kan tas tak i før de utvikler seg til større og dyrere problemer. Dette kan bidra til å redusere driftskostnader og unødvendige utgifter på lang sikt. I tillegg til å avdekke problemer, kan tilstandsanalyser også optimalisere bygningens energieffektivitet og redusere klimagassutslipp. For eksempel ved å avdekke områder en bygning bruker unødvendig mye energi, som dårlig isolasjon eller utdaterte varme- og kjølesystemer.

Tilstandsanalyser bidrar også til forlengelse av bygningens levetid og reduserer dermed behovet for nybygg. Dette fører igjen til mindre ressursbruk og avfall.

- Ved å sikre grundig vedlikehold skaper vi et godt grunnlag for å bevare eksisterende bygg lenger og redusere behovet for nye konstruksjoner. Dette er en miljøbesparelse i seg selv, da mest bærekraftige bygget er det som ikke bygges nytt, avslutter Fjørtoft.  

For mer informasjon, ta kontakt med:

Thomas Ekrem  - Avdelingsleder Buildings Trondheim

Thomas Ekrem

Avdelingsleder Buildings Trondheim

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.