salami_grillstad

Utvidelsen av Grilstads fabrikk i Trondheim bidrar til å doble produksjonen av salami

-Vi fant fort ut at vi hadde behov for hjelp med utbyggingen av fabrikken vår i Trondheim.

Vi vet godt hvor mye salami som skal produseres, og hvor stor kapasitet vi har behov for. Men vi er ikke eksperter på å lede byggeprosjekter, og planlegge en påbygging samtidig som vi er i full produksjon, sier Morten Letnes fra Grilstad. Han er svært fornøyd med det gode samarbeidet med AFRY og Advansia, når Grilstads fabrikk nå utvides med mål om å doble produksjonsnivået.

Ifølge Morten Letnes ble Grilstad introdusert for AFRY og Advansia etter anbefaling fra tidligere prosjekter. – Vi hadde selvsagt en anbudskonkurranse hvor AFRY og Advansia søkte, og til slutt vant. Nå bistår de oss med både prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse i forbindelse med utbyggingen av fabrikken vår på Ranheim i Trondheim.

På grunn av plassmangel i bredden, utvides fabrikken i høyden. Konkret heves taket med 4 ½ meter. I praksis betyr det at istedenfor å kun ha ett stativ med salami som står og tørker, får man nå mulighet til å stable to stykker i høyden.

Trondheim by

Vi søker nye medarbeidere til Trondheimskontoret vårt!

morten grillstad
Morten Letnes,COO Grilstad AS

Starter produksjon i ny del av fabrikken i august

– Samarbeidet med AFRY og Advansia har så langt vært veldig bra. De er både ryddige, har god fagkompetanse og holder fremdriften oppe. For oss har dette vært en trygghet siden vi nå bygger et stort nybygg oppå et gammelt bygg. Vi har særlig vært opptatt av at bygget, ved ferdigstillelse, fremstår som ett bygg, selv om vi utvider det i høyden.

Et annet element som AFRY og Advansia har måtte ta høyde for er at produksjonen i det opprinnelige bygget foregår tilnærmet som normalt. Det har derfor vært helt avgjørende å sikre god fremdrift i prosjektet for å ivareta en kontinuerlig produksjon. – Vi har verken kapasitet eller tid til å stoppe produksjonen. Alle som vil skal ha jubelsalami på bordet, selv om vi bygger ut!

Det er fra juni påbegynt arbeid med å rive det gamle taket på fabrikken og også startet montering av de store tørkeskapene. Grilstad håper at de kan starte opp produksjonen i deler av det nye området i slutten av august.

yngvil
Yngvil Hareide Øvrelid, Sivilingeniør konstruksjonsteknikk AFRY

Et spennende prosjekt hvor AFRY og Advansia jobber tett sammen

-For oss er dette et utfordrende prosjekt fordi vi jobber på et nybygg som skal bygges ovenpå et eksisterende bygg. Det har stilt andre krav til prosjektering, særlig når det gjelder å unngå eksisterende konstruksjoner både under og over bakken. Dette gjelder også for de tekniske føringene for bygget. Samtidig har det vært avgjørende å prosjektere slik at bygget fungerer godt både under og etter byggefasen, sier Yngvil Hareide Øvrelid fra AFRY.

Hun synes det er motiverende å jobbe på et prosjekt hvor hun får mulighet til å samarbeide tett sammen med byggherren, og at AFRY og Advansia kan bidra med hverandres kunnskap og kompetanse.

frode
Frode Dyrhaug, Prosjektleder Advansia

Frode Dyrhaug, fra Advansia deler de samme refleksjonene, og viser til at dette er et komplekst prosjekt som er delt opp i en rekke delentrepriser. – Vi er nesten daglig på plass på fabrikken, for å sjekke fremdriften. Det er morsomt å jobbe på denne type rehabiliteringsprosjekter, men det krever litt mer fordi det alltid oppstår noe uforutsett som vi må håndtere der og da. Dette gjør det også spennende, fordi vi ser at prosjektering og våre løsninger fungerer godt i praksis.