Bergen bystrand utsikt: White Arkitekter

Utviklingen av Bergen bystrand er godt i gang

Ambisjonen er å skape et attraktivt, aktivt og nyskapende uterom som skal tilrettelegge for opphold, aktiviteter og rekreasjon for byens innbyggere. Sammen med White arkitekter som er prosjektansvarlig og diplomingeniør Florian Kosche er AFRY godt i gang med å utvikle området på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Utbyggingen av Bystranden og Lungegårdparken er en del av transformasjonen som foregår ved Store Lungegårdsvannet i Bergen. - Dette skal bli den beste parken i Bergen de neste 100 år, sier byråd Thor Haakon Bakke i Bergen kommune til Bergens Tidende.

– Området Møllendal, på Sørsiden av Bystranden, har tidligere vært et industri- og næringsområde som nå blir omregulert til boligformål og parker. Dette har blitt et nytt satsningsområde for sentrumsnær boligutbygging, hvor også en ny kunsthøyskole har blitt bygget, forteller Petter Kvamsdal, prosjektkoordinator for AFRY.

Han viser til at den nye bystranden og parken vil bli et viktig område både for rekreasjon, og for sykkelforbindelsen mellom Møllendal og Bergen sentrum. Strandparken vil også bli den største parken i Bergen.

Petter Kvamsdal
Petter Kvamsdal, prosjektkoordinator i AFRY

En stor bredde i fagkompetanse

AFRY har vært aktivt involvert i utviklingen av Bystranden og Lungegårdsparken siden 2020. Prosjektet startet i utgangspunktet kun som en plan- og designkonkurranse med fagene lysdesign, elektroteknikk, geoteknikk og vann, avløp og overvann.

- Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har det vært behov for flere fag og med den bredden av rådgivertjenester som vi i AFRY-familien kan levere har det vært enkelt å koble på den rette kompetansen til riktig tid. Det er noe vi vet kunden setter pris på, sier Kvamsdal.

Han peker på at AFRY har bistått med både rådgivertjenester innen energi, byggteknikk, ytre miljø, BIM koordinering, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, prosjektkoordinasjon og marinkonstruksjon som en del av forprosjektet. I tillegg har Efterklang bidratt med akustikk, Light Bureau med lys og Gottlieb Paludan Architects har vært ansvarlig søker.

Bergen Bystrand White arkitekter
Bergen bystrand: White Arkitekter

En stor strandpark med smal utforming

Prosjektet er ikke uten utfordringer. Bystranden bygges på en fylling som kom på plass etter utbyggingen av Bybanen. Overskuddsmasser er også brukt til å fylle ut Store Lungegårdsvannet.

– Selv om det er en stor strandpark har den en smal utforming. Det har skapt utfordringer knyttet til plassmangel for infrastruktur i parken, og konstruksjoner som kan brukes til eksempelvis, servicebygg, murer og broer, forklarer Kvamsdal.

Bergen bystrand: White Arkitekter 2
Bergen bystrand skisse: White Arkitekter

Dette har gjort at AFRYs rådgivere har måttet gå noen ekstra runder for å få plass til infrastrukturen. Kvamsdal sier også at det alltid er utfordrende å bygge i strandsonen, i tillegg til at strandparken har grensesnitt til både bybanen og jernbanen/godsterminalen som ligger opp til prosjektområde.

- Sammen med White arkitekter og Bymiljøetaten har vi funnet gode løsninger på utfordringene underveis, avslutter Kvamsdal.

Prosjektet har akkurat blitt ferdig med detaljeringsfasen. Nå venter en oppfølgende byggefase, før området skal ferdigstilles i 2024/2025.

Bergen Bystrand natt: White arkitekter
Bergen Bystrand natt: White Arkitekter