Prat mellom to mennesker

Verdien av å skape gode relasjoner på arbeidsplassen

Gode relasjoner er fundamentale for vår fysiske og mentale helse.

- Bortsett fra oksygen, glukose, vann og søvn, så er det ikke noe som er viktigere for hjernen enn det å føle støtte og tilhørighet blant folk, sier Ingun Mjaaland. Ingun er seniorrådgiver og mentaltrener i Advansia og spesialist innen stressmestring og prestasjonsutvikling for organisasjoner, enkeltpersoner og toppidrettsutøvere.

Portrett Ingun Mjaaland
Ingun Mjaaland, seniorrådgiver og mentaltrener i Advansia part of AFRY

Men det å skape gode relasjoner er ingen automatikk. Å bygge og opprettholde gode relasjoner krever innsats og investering. På individnivå så er tid, tålmodighet og engasjement helt sentralt.

- Det handler om det å være oppriktig interessert, å lytte og å være til stede når man først er i en samtale. Om det så skulle være det å ta den uformelle praten ved kaffemaskinen eller å hilse på hverandre i gangen mellom møter. Det å stoppe litt opp og ta de små pausene, og å ha en bevissthet rundt det er veldig viktig, sier Mjaaland.

Gode relasjoner styrker kapasiteten vår

Relasjoner kan ses opp imot kapasiteten vår og vår evne til å håndtere utfordringer og forandringer på en positiv måte. Enkelt forklart handler kapasitet om det å ha det bra og føle at vi lever meningsfulle og gode liv, både på jobb og på fritiden.

- Det er ikke sånn at vi må kjenne på mening og tilfredshet til enhver tid, men det er viktig at vi føler det slik på det jevne. Da tåler vi også at ting er utfordrende og kanskje litt vanskeligere enn det vi egentlig føler vi mestrer, forteller Mjaaland.

Kapasiteten vår er avhengig av energi, relasjoner og kompetanse.

- For eksempel, når vi har gode relasjoner har vi større kapasitet til å trives og stå i ulike situasjoner. Derimot, hvis kapasiteten vår minsker på grunn av dårlige relasjoner, øker risikoen for mistrivsel, sier hun.

Håndtering av vanskelige relasjoner

Men hva kan vi gjøre hvis vi først står i en vanskelig relasjon med noen?

- For det første så er det viktig å ta utgangspunkt i at vi kan ha ulik oppfatning av relasjonen, og samtidig anerkjenne at det er et problem når du opplever at relasjonen er vanskelig. Videre kan det være nyttig å reflektere rundt hvilke forventninger som ligger i relasjonen, hva er dine behov og hva er akseptabel oppførsel. Når du har gjort denne evalueringen blir det enklere å finne ut hvordan du skal håndtere situasjonen videre, forklarer Mjaaland.

Mjaaland påpeker også at det å være uenig ikke det samme som å ha en dårlig relasjon: - Målet er ikke å være enig til enhver tid. Hvis vi har et felles mål og tanke om hvor vi skal, så tåler vi i større grad å være i konflikt. Men hvis konflikten pågår over lengre tid vil det naturligvis utvikle seg til en vanskelig relasjon. Vanskelige relasjoner krever at vi går inn i oss selv og stiller oss selv spørsmål. Av og til vil det være både nyttig og viktig å søke hjelp fra en tredjepart, sier hun.

Kvinne med kaffekopp som smiler i en samtale

Sosiale møter som mentale ladestasjoner

Arenaer som byr på positiv sosial interaksjon, både uformelle og mer formelle møteplasser, bidrar til å styrke samholdet, tilhørigheten og samarbeidet på arbeidsplassen. Det kan være gjennom felles aktiviteter i regi av personalklubben utenfor arbeidstid og mer formelle teambyggingsaktiviteter.

- Når vi kjenner hverandre litt mer på det personlige plan, utover kun rene jobbsituasjoner, så skaper vi et bedre grunnlag for en åpen kommunikasjon og for å dele mer av oss selv. Det krever kanskje også at vi er litt ute av komfortsonen, men på en trygg måte, forteller Mjaaland.

Og det trenger ikke nødvendigvis å være nøye planlagte aktiviteter: - De daglige minuttene med sosial interaksjon her og der er lavthengende frukter som jeg også mener har en stor effekt. Disse møtene fungerer som ladestasjoner og små avbrekk.

Dette gir også gevinster når det gjelder stressmestring understreker Mjaaland: - Vi kan ha et høyt aktivitetsnivå og føle på stress ofte, men vi trenger pauser og variasjoner i stressnivået. Det gjør at vi kan senke skuldrene og være til stede i øyeblikket.

Vi er våre kollegaers arbeidsmiljø

Vi tilbringer store deler av livet på jobb, og det bidrar til å forme oss både faglig og personlig. Et positivt arbeidsmiljø gir store gevinster for helse, trivsel, faglige prestasjoner og økt jobbengasjement.

- Når vi opplever glede, støtte og trygghet så blir vi med en gang mer positive og kjenner ro. Det å ha gode venner eller kollegaer på jobb bidrar til at vi oftere kan være i denne følelsen. Det er derfor det er så viktig å investere tid i å skape gode relasjoner, avslutter Mjaaland.