Sun shining through transmission tower

Kraftlinje- transmisjon og distribusjon

Vi sørger for effektiv overføring av fornybar energi til de norske hjem!

Fundamentet vårt er bygd på kompetanse fra energibransjen. Det siste tiåret har våre fagfolk deltatt i de største utbyggingsprosjektene på overføringsnettet for elektrisk kraft i Norge.

Vi har spisskompetanse på prosjekter på stamlinjenettet med de høyeste spenningsnivåene og kan lede utbygging av transformatorstasjoner, stålmastlinjer og fjordspenn. Mange av våre medarbeidere har også erfaring fra prosjekter med lavere spenningsnivå i regional- og lokalnett.

Våre tjenester er:

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektering anlegg
 • Konsesjonsøknader
 • Innkjøp/forespørsler - kontrahering
 • Prosjektledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Byggeledelse
 • Byggekontroll
 • SHA/KU
 • Miljøkontroll
 • Konsekvensutredning
 • Idriftsettelse av anlegg
 • Tilstandskontroll
 • Vedlikeholdsplanlegging

Våre prosjekt- og byggeledere innehar både teknisk og kontraktuell tyngde, og bidrar til å sikre at byggherren får levert det sluttproduktet som kontrakten beskriver. Ved tilstedeværelse ute på prosjektkontorene sikrer vi tett og god oppfølging av entreprenørene slik at byggherren får levert et optimalt gjennomført prosjekt.

Med tung kompetanse på bygging av energiprosjekter, kan våre byggekontrollører bidra til å sikre at betongkonstruksjoner, overføringsledninger og transformatorstasjoner gjennomføres med optimal kvalitet. Gjennom profesjonell byggekontroll sikrer vi at gjeldende prosedyrer og retningslinjer etterleves i prosjektene.

Våre SHA-kontrollører følger opp bygge- og anleggsprosjekter med fokus på praktisk SHA-rådgiving. Følge opp planer og sikre at arbeidet i prosjektene legges opp med fokus på trygg og sikker gjennomføring. Ved tilstedeværelse ute på anleggene bidrar vi til god samhandling mellom ulike aktører i prosjektene i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Koordinatorer i planleggings- og utførelsesfase.

Miljøkontrollørene våre har faglig oppfølging av miljø- og transportplaner for å sikre at alle aktører i prosjektene har forstått og forholder seg til konsesjonsvilkår og planforutsetninger. Vi bidrar til å avgrense naturinngrep til det strengt nødvendige, og til at verdifulle biotoper og eventuelle arkeologiske objekter merkes og beskyttes under prosjektgjennomføring.

 

Tor Magne Johansen - Director Energy
Tor Magne Johansen
Direktør Energy

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tor Magne Johansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.