Vedvarende energikilder, der imødekommer samfundets nuværende behov.

Kraftlinje- transmisjon og distribusjon

Vi sørger for effektiv overføring av fornybar energi til de norske hjem! 

Fundamentet vårt er bygd på kompetanse fra energibransjen. Det siste tiåret har våre fagfolk deltatt i de største utbyggingsprosjektene på overføringsnettet for elektrisk kraft i Norge.

Vi har spisskompetanse på prosjekter på stamlinjenettet med de høyeste spenningsnivåene og kan lede utbygging av transformatorstasjoner, stålmastlinjer og fjordspenn. Mange av våre medarbeidere har også erfaring fra prosjekter med lavere spenningsnivå i regional- og lokalnett.

Omfattende tjenester for energiprosjekter

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektering anlegg
 • Konsesjonsøknader
 • Innkjøp/forespørsler - kontrahering
 • Prosjektledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Byggeledelse
 • Byggekontroll
 • SHA/KU
 • Miljøkontroll
 • Konsekvensutredning
 • Idriftsettelse av anlegg
 • Tilstandskontroll
 • Vedlikeholdsplanlegging

Sikker og pålitelig utførelse av bygge- og anleggsprosjekter

Våre prosjekt- og byggeledere innehar både teknisk og kontraktuell tyngde, og bidrar til å sikre at byggherren får levert det sluttproduktet som kontrakten beskriver. Ved tilstedeværelse ute på prosjektkontorene sikrer vi tett og god oppfølging av entreprenørene slik at byggherren får levert et optimalt gjennomført prosjekt.

Med tung kompetanse på bygging av energiprosjekter, kan våre byggekontrollører bidra til å sikre at betongkonstruksjoner, overføringsledninger og transformatorstasjoner gjennomføres med optimal kvalitet. Gjennom profesjonell byggekontroll sikrer vi at gjeldende prosedyrer og retningslinjer etterleves i prosjektene.

Byggekontroll og SHA for optimal kvalitet og sikkerhet

Våre SHA-kontrollører følger opp bygge- og anleggsprosjekter med fokus på praktisk SHA-rådgiving. Følge opp planer og sikre at arbeidet i prosjektene legges opp med fokus på trygg og sikker gjennomføring. Ved tilstedeværelse ute på anleggene bidrar vi til god samhandling mellom ulike aktører i prosjektene i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Koordinatorer i planleggings- og utførelsesfase.

Miljøkontroll for bærekraftige prosjekter

Miljøkontrollørene våre har faglig oppfølging av miljø- og transportplaner for å sikre at alle aktører i prosjektene har forstått og forholder seg til konsesjonsvilkår og planforutsetninger. Vi bidrar til å avgrense naturinngrep til det strengt nødvendige, og til at verdifulle biotoper og eventuelle arkeologiske objekter merkes og beskyttes under prosjektgjennomføring.

 

Stine Mari Røyrvik - Director Energy in Norway
Stine Mari Røyrvik
Direktør Energy i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Stine Mari Røyrvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.