engineer hand digital tablet

Prosessforbedring

Det er potensiale i arbeidsprosesser

Hva bruker vi tiden vår til? Er vi god nok til å utnytte teknologi? Hvor skal jeg bruke begrensede ressurser? Spørsmålene hører vi daglig fra kundene våre. Rådgiverne i AFRY har kunnskap og erfaring til å besvare dem.

Sammen med kunden kartlegger vi oppgaver og arbeidsprosesser. Gjennom anerkjente metoder avdekker vi forbedringsmuligheter og anbefaler tiltak. Vi foreslår å fjerne unødvendig arbeid, tilrettelegge for digitalisering og sikre bedre organisering. Slik blir kundene bedre rustet for sine endringsbehov.

Kartlegging har ingen verdi i seg selv. Gevinstene realiseres når tiltakene gjennomføres. Konsulentene våre er bevisst dette og etablerer konkrete planer. Gjennom kunnskapsdeling gjør vi kundene i stand til å fortsette forbedringsarbeidet uten oss. Slik skapes det grobunn for varig verdiskapning.

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.