Infra-Buildings, solar power

Solenergi

Solkraften vil spille en vesentlig rolle i reduksjon av CO2-utslipp

Verden må redusere CO2 utslippene og solkraften spiller en vesentlig rolle i denne sammenhengen. Mange selskaper satser nå tungt på utvikling av solparker, og vi er allerede tungt involvert.

AFRY har utført prosjektering og tekniske studier på mer enn 11 000 MW av PV solparker spredt rundt i hele verden. Vi leverer turnkey-løsninger av Scada-systemer og vedlikeholdssystemer i tillegg til forstudier, detaljprosjektering og andre tekniske rådgivingstjenester.

AFRY har vært involvert i utvikling av mer enn 6000 MW av CSP (Consentrated Solar Power).

Våre tjenester omfatter:
• Konsept- og mulighetsstudier
• Nettanalyser
• Forprosjekt / Investeringsanalyser
• M&A / Due diligence-tjenester
• Eksperter på regulatoriske forhold
• Teknisk-økonomiske forstudier og forprosjekter
• Utvikling av konsept for drift- og vedlikehold
• Trening av personell / Kapasitetsoppbygging
• Prosjektutvikling og juridisk støtte
• Sosio-økonomiske studier
• Detaljprosjektering
• Value engineering
• Utarbeidelse av forespørselsdokumenter
• Kontraktsforhandlinger og kontrakt
• Byggherrens representant (Owners Engineer)
• Byggeledelse
• Leveranse av Scada- og overvåkingssystemer /Big data - løsninger
• Drift- og vedlikeholdstjenester

Stine Mari Røyrvik - Director Energy in Norway
Stine Mari Røyrvik
Direktør Energy i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Stine Mari Røyrvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.