hero 3

Våre kompletterende tjenester

AFRY har en bredde av tjenester og kompetanse både i Norge og internasjonalt som kan inkluderes i våre prosjekter. Om det er aktuelt sørger vi for å inkludere, organisere og lede AFRY-teamet.

Tre områder som er spesielt etterspurt og som kompletterer våre tjenester er:

Padlock on computer keyboard. Network Security, data security and antivirus protection PC

Cybersikkerhet

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester, økt digitalisering av prosessindustrien og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de digitale truslene store og sårbarhetene er mange.

Tjenestedesign - inUse

Vi er lidenskapelige eksperter som jobber i skjæringspunktet mellom menneskelig atferd, fysisk så vel som digital design og forretning.

Etablert i 2002 og er et Service Design and User Experience byrå som har kontorer i de tre største byene i Sverige, og ett kontor i Denver, Colorado.

InUse logo
Digital Industry 4.0 man in factory with tablet

Digital teknologi

Vi samarbeider med deg for å skape verdi gjennom digital transformasjon. Se alle våre tjenester innen digital teknologi.

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.