Christian Stormyr VDC Trondheim

Christian Stormyr

Motiveres av å jobbe på prosjekter som er varierte, utfordrende og nyskapende

Christian brenner for å utvikle og forbedre AFRY sine tjenester og leveranser. Han trives aller best i team med kollegaer som er fremoverlente og nytenkende. Det skaper de beste løsningene mener han. For tiden jobber Christian på E18-prosjektet Langangen - Rugtvedt. Dette beskrives som et av de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene i Norge som er satt i gang i 2021. Les mer om hvordan Christian og kollegaene bruker VDC for å effektivisere samhandlingen i prosjektet.  

Christian Stormyr er VDC-ansvarlig for samferdsel i AFRY. VDC (Virtual Design and Construction) er et viktig satsningsområde, og AFRY har en tydelig ambisjon om å være ledende i gjennomføringen av prosjekter med VDC-metodikk. Kort fortalt er VDC en samhandlingsmetodikk som samler beste praksis fra en rekke kjente metoder som LEAN, Scrum og BIM. Christian forklarer at VDC skaper en mer målrettet prosjektgjennomføring, noe som danner forutsetninger for gode resultater.  

– Hos AFRY har vi sertifiserte VDC-koordinatorer som bidrar inn i prosjekter med å tilrettelegge for god samhandling og informasjonsdeling med utgangspunkt i metodikken, sier Christian. Medarbeidere i teamet hans gjennomfører også kontinuerlig kursing via sertifiseringskurs i regi av NTNU og Stanford, forteller Christian.

E18 Langangen – Rugtvedt  

Det største prosjektet Christian og VDC-teamet jobber med akkurat nå er E18 Langangen – Rugtvedt prosjektet. Strekningen er ca. 17 kilometer lang og omfatter blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Hele prosjektet skal leveres med bakgrunn i VDC metodikken, som skal fungere som en fulldigitalisert plattform for å effektivisere samhandlingen mellom de ulike aktørene.  

Christian Stormyr VDC

Tre kjappe om Christian og det om å jobbe i AFRY

Kan du fortelle kort om deg selv?

Jeg er opprinnelig fra Molde, men forvillet meg til Trøndelag i forbindelse med at jeg begynte å studere byggingeniør på NTNU.  

Jeg er tobarnsfar og liker meg best i skog og mark, hvor jeg er glad i å gå turer og dra på fisketurer i både salt- og ferskvann. Jeg er også fotballinteressert og liker å gå på fotballkamper. Men det er jo litt kontroversielt å være Moldesupporter i «RBK-land».  

Hva brenner du for på jobb?

I jobbhverdagen brenner jeg for å stadig kunne utvikle og forbedre våre tjenester og leveranser. Jeg synes det er viktig å huske på at prosessen og metodene som ligger til grunn for å komme frem til selve sluttproduktet er like viktig som selve produktet vi leverer. Disse prosessene og metodene må kontinuerlig utvikles slik at vi kan tilby de beste tjenestene.

Hva motiverer deg på jobb?

Jeg motiveres av muligheten til å kunne jobbe med oppgaver og prosjekter som gjør at vi stadig bli mer effektive, åpne og samkjørte. Jeg blir også motivert av å jobbe i team med kollegaer som er fremoverlente og nytenkende. Det er disse teamene som skaper de beste løsningene. Det er også spennende å være en del et selskap som jobber med prosjekter som er varierte, utfordrende og nyskapende. Dette er et godt utgangspunkt for å tenke innovativt og nytt.