Clemence Carnerero AFRY Management Consulting Norge

Clémence Carnerero

Mulighet til å delta i en rekke prosjekter som bidrar til å transformere kraftbransjen

Visste du at AFRY Management Consulting teamet er ledende i Norge innenfor modellering av kraftmarkeder? Clemence er en av våre dyktige rådgivere som jobber med kraftpriser og utvikling av kraftsystemer. Bli bedre kjent med henne og hva hun jobber med i denne artikkelen!

Clemence Carnerero AFRY Management Consulting Norge
Clémence Carnerero, rådgiver i AFRY Management Consulting i Norge.

Clemence er både utdannet ingeniørdiplom og har en master i økonomi for energi og miljø. Når Clemence ikke er på jobb, driver hun både med yoga og pilates. Hun liker også å bruke fritiden på utendørs aktiviteter.  

Korte- og mellomlangsiktige europeiske kraftmarkeder

Etter endt utdannelse jobbet Clemence fire år som kraftmarkedsanalytiker for de korte- og mellomlangsiktige europeiske kraftmarkedene i Oslo. – Etter ett par år som kraftmarkedsanalytiker, begynte jeg i AFRY i 2017. Nå er jeg rådgiver i AFRY Management Consulting. Jeg trives veldig god i AFRY og jobber fortiden på en rekke spennende og utfordrende prosjekter, forteller hun.  

Ansvar for langsiktige kraftprisprognoser

I AFRY er Clemence prosjektleder for leveransen av selskapets langsiktige kraftprisprognoser for de nordiske og baltiske landene frem mot 2060. Utover dette jobber hun med markedsanalyser, markedsmodellering, scenarioutvikling og aktiv bruk av BID3 som er AFRY sin kraftmarkedsmodell.

 – BID bruker avanserte matematiske teknikker for å modellere markedspriser, kapasitetsutvikling og andre viktige funksjoner i kraftmarkedene. Vår kraftmarkedsmodell brukes i mange kraftmarkeder over hele verden, inkludert det europeiske nettverket, Sør-Amerika og Midtøsten, forklarer Clemence.  

Setter pris på muligheten til å diskutere relevante problemstillinger med kollegaer

Men hva synes hun egentlig er det mest spennende med å jobbe i AFRY Management Consulting? – Det jeg synes er mest spennende er å holde oversikt over markedsutviklinger og forutsetninger som har betydning for kraftprisene, svarer Clemence. Hun trekker også frem at hun liker å diskutere kraftsystemer og det grønne skiftet med dyktige kollegaer.  

– Hvis jeg skal trekke frem en siste ting som er spennende, så er det å få delta i en rekke forskjellige prosjekter som støtter transformasjonen av kraftbransjen, avslutter Clemence.