Electricity pylons against a sunrise sky with digital network

Et stykke grønn energi: Digitale trender i energisektoren

Den digitale omstillingen i elektrisitetssektoren er mer vidtfavnende enn i andre sektorer, og har potensial for å endre verden vi lever i. Et digitalisert energisystem kan lede til både økt effektivitet, omfattende avkarbonisering av energisystemene og større påvirkningsevne for forbrukerne

Digital effektivitet

Som i andre sektorer er det rom for å digitalisere de ulike aspektene av verdikjeden, forbedre effektiviteten, harmonisere eksisterende prosesser og kutte ut overflødige trinn og aktører. Slike endringer vil kunne realisere effektivitetsgevinster som har potensial til å endre energilandskapet. For eksempel var det inntil nylig slik at de mest effektive traderne var dem som hadde de største porteføljene og den beste informasjonen. Nå er informasjon en allment tilgjengelig ressurs, og traderne konkurrerer i større grad om kvaliteten på algoritmene de bruker.

Digitale teknologier omfatter nye kilder til data og kommunikasjon, forbedrede verktøy for analyser og visualisering av informasjon og støttebeslutninger, samt automatisering og kontroll. Fremtidens digitaliserte systemer vil gjøre det mulig å ta automatiserte beslutninger som også utføres automatisk i henhold til et bredt tilfang av autonome datakilder, og (cyber)sikkerhetsprotokoller må tilpasses til en slik desentralisert og autonom virkelighet.

How digitalisation is impacting the way we do business

Disse teknologiske fremskrittene betyr at deler av verdikjeden vil bli åpnet opp for nye aktører ved å fjerne naturlige synergier eller barrierer for deltakelse. Digitalisering vil gjøre oss i stand til å håndtere etterspørsel fra (og forsyning til) elektrifiserte bygninger og kjøretøyer på en smart måte, som igjen vil gi grobunn for nye forretningsmodeller. Trolig vil det særlig dukke opp plattformbedrifter som forbinder et stort antall kunder og tilbydere, men som ikke eier den underliggende infrastrukturen.

Kundehistorie: I kraftproduksjonen brukes det sensordata og avanserte analyser i prediktivt vedlikehold for å forutse problemer før de oppstår, slik at man unngår tidkrevende vedlikehold og reduserer risikoen for kostbar systemsvikt. AFRY jobber sammen med Nokia og Infosys om å utvikle det prediktive vedlikeholdssystemet KRTI, der RAMS-tekniske prinsipper brukes for å målrette analysearbeidet. AFRY hjelper mange selskaper med å håndtere den digitale omstillingen. Vår AFRY Digital Use Case Approach gjør det mulig for bedrifter å prioritere og samarbeide om de digitale initiativene sine.

Avkarbonisering

En fundamental endring pågår nå i energisektoren. De sentraliserte strømsystemene våre, som ble utviklet i løpet av forrige århundre, blir nå avkarbonisert. Dette åpner igjen for en revolusjon innen oppvarmings-, transport- og prosessindustriene. Behovet for fleksibilitet er økende, og fornybar energi erstatter den konvensjonelle kraftproduksjonen. Fremtidens nettverk kommer ikke til å være overdimensjonerte, men skal i stedet forvaltes på en effektiv måte der regulering som forhindrer overbelastning blir normalen – også på fordelingsspenningnivå. Fremtidige fleksibilitetsleverandører vil til å omfatte mikroskalaressurser som må implementeres digitalt.

Kontakt

Stephen Woodhouse - Director, AFRY Management Consulting

Stephen Woodhouse

Director, AFRY Management Consulting

Kontakt Stephen Woodhouse

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Green digital "on" button

AFRY Insights - Winter 2020/21

Introducing our latest edition of AFRY Insights magazine, which focuses on the energy transition and features fresh insights from AFRY Management Consulting experts as well as inspiring interviews with our Head of Sustainability, Marie Trogstam, and Anja-Isabel Dotzenrath, CEO of RWE Renewables