Electricity pylons against a sunrise sky with digital network

Grön energi: digitala trender i energisektorn

Inom energisektorn är digitaliseringen mycket mer långtgående än inom andra sektorer – och det ger oss möjligheter att förändra världen. Ett digitaliserat energisystem kan medföra tre fördelar: förbättrad effektivitet, djupgående utfasning av fossila bränslen ur energisystemet och större inflytande för kunderna

Digital effektivitet

Liksom inom andra sektorer finns det utrymme att digitalisera varje aspekt av värdekedjan, förbättra effektiviteten, rationalisera befintliga processer och skala bort överflödiga steg och aktörer. Sådana förändringar medför effektivitetsvinster med potential att förändra energilandskapet. Fram till nyligen hade t.ex. de effektivaste aktörerna på elmarknaden tillgång till de största portföljerna och den bästa informationen. Numera är data allmänt tillgängliga, och aktörerna konkurrerar med kvaliteten på sina algoritmer.

Den digitala tekniken omfattar nya data- och kommunikationskällor, förbättrade verktyg för informationsanalys, informationsvisualisering och beslutsstöd samt för automatisering och styrning. I framtidens digitaliserade systemet kommer beslut att kunna fattas och verkställas autonomt, baserat på en rad okontrollerade datakällor. (IT-)säkerhetsprotokollen måste anpassas till denna nya verklighet, präglad av decentralisering och autonomi.

How digitalisation is impacting the way we do business

Dessa tekniska framsteg kommer att öppna upp för nya aktörer i delar av värdekedjan, när naturliga synergier och inträdeshinder försvinner. Digitaliseringen ger tillgång till verktyg för en intelligent hantering av den efterfrågan (och det utbud) som genereras av elektrifierade byggnader och fordon, vilket leder till att nya affärsmodeller växer fram och sprids. I synnerhet kommer det troligen att uppstå plattformsföretag som sätter ett stort antal leverantörer och konsumenter i kontakt med varandra, utan att äga den underliggande infrastrukturen.

Fallstudie: Inom kraftproduktion används prediktivt underhåll baserat på sensordata och avancerade analyser för att förutsäga problem innan de inträffar och därmed undvika tidskrävande förebyggande underhåll och minska risken för kostsamma haverier. Tillsammans med Nokia och Infosys arbetar AFRY med det prediktiva underhållssystemet KRTI. Det tekniska arbetet följer RAMS-principerna för att styra analysen mot ett så stort genomslag som möjligt. AFRY hjälper många företag att hantera sin digitala omställning. Med AFRY Digital Use Case Approach kan företag prioritera och samarbeta kring sina digitala initiativ.

Utfasning av fossila bränslen

Energisektorn håller på att förändras i grunden. De fossila bränslena fasas ut från de centraliserade kraftsystem som utvecklats under det gångna århundradet, vilket i sin tur leder till en omvandling av värme-, transport- och processindustrierna. Behovet av flexibilitet ökar i takt med att förnybara energikällor ersätter konventionell kraftproduktion. Framtidens nät kommer inte att vara överdimensionerade utan istället förvaltas effektivt, med överbelastningshantering som ett normalt inslag även vid distributionsspänningsnivåer. I framtiden kommer flexibilitet att uppnås bl.a. med hjälp av resurser i mikroskala som måste integreras digitalt.

Kontakta våra experter

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Kontakta Henrik Tegnér

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Stephen Woodhouse - Director, AFRY Management Consulting

Stephen Woodhouse

Director, AFRY Management Consulting

Kontakta Stephen Woodhouse

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Green digital "on" button

AFRY Insights - Winter 2020/21

Introducing our latest edition of AFRY Insights magazine, which focuses on the energy transition and features fresh insights from AFRY Management Consulting experts as well as inspiring interviews with our Head of Sustainability, Marie Trogstam, and Anja-Isabel Dotzenrath, CEO of RWE Renewables