Future Cities People crossing street City core

Hva mener de unge om fremtidens byer?

Digitalisering, bærekraft og klimaforandringer kommer til at påvirke, hvordan vi bor og lever i fremtidens byer. Men hvordan skal vi bygge og utvikle byene? Det er vi svaret på, fordi vi har nemlig spurt dem som skal bo der - de unge.

AFRY har gjennomført en undersøkelse blant 6000 unge voksne i alderen 18-35 år for å forstå hvordan pandemien har påvirket deres syn på fremtiden, og hvor de ønsker å bosette seg. Undersøkelsen ble gjennomført i august og september i år, og deltakerne var bosatt i syv Europeiske land. Resultatet viser at pandemien har påvirket unge voksnes preferanser. En av fire (24 prosent) sier nemlig at deres holdning til å bo i en storby har endret seg i negativ forstand.

cycles

Unge europeere foretrekker å bo i små og mellomstore byer

Fremfor å bo i store metropoler ønsker unge europeere å bo små og mellomstore byer. Et flertall (58 prosent) foretrekker byer med færre enn 100 000 innbyggere. En tredjedel ønsker å bo i lokalsamfunn med færre enn 20 000 innbyggere. Dette gjelder særlig unge voksne i Østerrike og Sveits, mens unge i Norden foretrekker mellomstore byer.

Rimelige boliger trekkes frem som den viktigste faktoren for hvor unge europeere ønsker å bosette seg. Jobbtilbud, studier og grønt områder trekkes også frem som viktig.

- Boligmarkedet i de store byene er utfordrerne. Studien viser nok en gang at unge europeere ønsker å bo i mindre byer, med nærhet til skoler, arbeid, kulturliv og grønt områder, sier Helena Paulsson, VP og leder for BA Architects og Design i AFRY.

Bærekraft er viktig for unge

Det er tydelig at bærekraft – både i sosial, økonomisk og miljømessig forstand – er viktig for unge. I tillegg til å trekke frem klimaendringer som den største utfordringen, mener nesten halvparten av respondentene (47 prosent) det er viktig at lokale beslutningstakere har en ambisiøs bærekraftsagenda.

- Vi må lytte til de unge når beslutningstakingen påvirker deres egen fremtid. Dette er en fantastisk mulighet til å diskutere hva som gjør byer attraktive å bo i for unge europeere. Vi er i front av den bærekraftige byutviklingen, men det er alltid viktig å lytte og lære, sier Jonas Gustavsson, President og CEO i AFRY.

Future Cities Survey Hero Family garden growing vegetables

Hva mener unge nordmenn?

De fleste unge i Norge foretrekker å bo i mellomstore og mindre byer. Selvfølgelig tiltrekkes unge av storbyer, men når de sier hva de foretrekker, vil litt under halvparten bo i en by eller tettsted med færre enn 100 000 innbyggere. Det er færre innbyggere enn i Stavanger by (hvor det bor ca. 130 000). Kun 7% unge foretrekker å bo i en millionby.

Tilgang på arbeid og studier og nærhet til familie og venner er de viktigste drivkreftene når unge velger hvor de vil bosette seg. Deretter følger ønske om rimelige boliger.

Trygghet i offentlige rom trekkes frem som den viktigste faktoren for å oppnå mer et bærekraftig samfunn. Segregering og sosial ulikhet ses som den største utfordringen for fremtidens byer. Overbefolkning og klimaendringer fremheves også.

Woman and a bike profile photo Norway

Hva mener unge nordmenn?

Les mer her i Norges-rapporten. Den inkluderer også resultater for voksne +35.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. august til 6. september 2021. Det er selskapet YouGov som var ansvarlig for gjennomføringen, hvor unge i alderen 18 til 35 år i følgende syv europeiske land deltok: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Østerrike, Sveits og Tyskland. I Norge ble undersøkelsen i tillegg gjennomført blant voksne i alderen 36-65. I Norge deltok tilsammen 1503 personer i undersøkelsen. Totalt deltok 6,205 deltakere i undersøkelsen.

Modern houses next to the sea.

Future Cities