Portait of Magda Filonowicz

Magda Filonowicz

Magda er utforskende av natur, og er ikke redd for et sceneskifte eller en ny utfordring. Hun kommer opprinnelig fra Warzawa og flyttet til Norge som nittenåring. Madga har bakgrunn fra helseledelse, helseøkonomi, digitalisering og entreprenørskap. I AFRY jobber hun som konsulent innen strategisk ledelse og digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

- I AFRY får jeg rom til å fortsette å utfordre og utvikle meg. I løpet av mine første måneder her fikk jeg muligheten til å ta videreutdanning i entreprenørskap på Berkeley, samt praksisplass i et teknologiselskap i San Francisco. Veien fra idé til handling oppleves som relativt kort her i AFRY. Det er viktig for meg, sier Magda.

Fra topplederstilling til oppstartsmiljøet

Magda har over 15 års erfaring som rådgiver i offentlig sektor, blant annet i helsedirektoratet. I 2017 pakket hun sammen livet i Oslo og flyttet til Norges nordligste kommune, Nordkapp, for å jobbe som kommunal sektorleder. Deretter gikk veien videre til oppstartsmiljøet.

- Jeg er mest stolt over at jeg for noen år siden turte å hoppe av min topplederstilling i offentlig sektor, til en prosjektlederstilling i en oppstartsbedrift for fiskeoppdrett på land. Jeg fant min retning i skjæringspunktet mellom innovasjon, entreprenørskap og offentlig forvaltning, forteller hun.

Magda Filonowicz Portrait smiling

Jobber på etableringsprosjekt i Viken Fylkeskommune

For tiden jobber Magda som koordinator i etableringsprosjektet i Viken fylkeskommune – ofte omtalt som et av Norge største pågående IT-prosjekter i offentlig sektor. Fra 2024 skal fylkeskommunen deles opp i tre, med et interkommunalt aksjeselskap med ansvar for IT og digitalisering.

- Vårt AFRY-team består av tre koordinatorer og vi jobber med å tilrettelegge for videreføring av systemporteføljen til det nye interkommunale selskapet. Vi fasiliteter arkitekturvalg for hvert system, håndterer avklaringer med tjenesteeiere og forhandlinger med leverandører om endringsordre og eventuelle nye avtaler, forteller Magda.

Magda Filonowicz and colleagues in conversation

Magda trives med å jobbe i team og å samarbeide om å løse problemstillinger og finne nye muligheter: - Det er veldig kjekt å jobbe sammen i team, både med kollegaer fra AFRY, kunden og andre selskap. Vi har et godt samarbeidsklima og vi spiller hverandre gode. Det er både travelt og gøy i hverdagen, sier Magda.

Brenner for mennesker

Magda brenner for mennesker både i jobbsammenheng og privat.

- Jeg har ikke en spesifikk hobby, men jeg bruker mye tid på venner og familie og er ofte vertskap for sosiale sammenkomster med god mat og drikke involvert. Jeg liker også å coache folk, og får jevnt og trutt henvendelser fra alle verdens hjørner om råd både forretningsmessig og privat. Så kanskje er mennesker min hobby?, avslutter Magda.