Simen Andreas Jensen Portrait

Simen Andreas Jensen

- Noe av det jeg setter størst pris på med å jobbe i AFRY er muligheten til å påvirke valg av oppdrag, som gjør at jeg bidra inn i prosjekter som passer godt med min kompetanseprofil og det jeg liker å jobbe med. I tillegg kan jeg kombinere jobb med livet som småbarnsfar, samtidig som jeg får til å studere på BI, sier Simen, gruppeleder og konsulent i Digital Services i AFRY.

Simen begynte som rådgiver i offentlig sektor etter å ha fullført sin mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har siden jobbet med alt fra kommunesammenslåinger og fylkesoppløsninger til utredninger og strategiarbeid. I dag jobber han i AFRY, hvor han kombinerer rollen som gruppeleder innen strategi og ledelse i forretningsområdet Digital Services med å være konsulent ute hos kunder.

- Som konsulent bistår jeg kunder innen offentlig og privat sektor med digitaliserings- og omstillingsprosesser. For eksempel jobbet jeg sist som koordinator i etableringsprosjektet for de nye fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold når Viken oppløses, forteller Simen.

Brenner for problemløsning og samarbeid

Simen er en engasjert leder og medarbeider som trives med å jobbe i team og finne innovative løsninger i samarbeid med andre.

- På jobb elsker jeg problemløsning, spesielt sammen med andre. Ingenting er bedre enn å gå løs på en problemstilling, brainstorme på et whiteboard, for så å finne løsningen på et komplekst problem og presentere det for kunden, sier han.

Arbeidsmiljø er også viktig for Simen: - Vi har et veldig godt arbeidsmiljø både ute i prosjektet og internt i AFRY. Det er mange ting jeg kunne nevnt, men jeg vil spesielt trekke frem det at vi spiller hverandre gode. Vi er gode lagspillere som både utfordrer, løfter frem og støtter hverandre. Samtidig tror jeg dette bidrar til å skape en kultur for åpenhet og læring som igjen bidrar til at AFRY utvikler seg i takt med samfunnet og kundenes behov.

Portait of Simen Andreas Jensen
Simen Andreas Jensen

Fokus på bærekraft gir nye muligheter

I sitt arbeid er Simen opptatt av bærekraftig utvikling og hvilke muligheter dette kan føre med seg – både fra et digitaliserings- og ledelsesperspektiv.

- Innen digitalisering kan bærekraft by på nye forretningsmuligheter og behov for kundene som de tidligere ikke har hatt. Det ligger muligheter i å effektivisere driften, samhandle bedre, utvikle nye og mer bærekraftige tjenester, eller sikre etterlevelse av eksisterende og kommende krav og reguleringer. I et strategi- og ledelsesperspektiv er kundene opptatt av å integrere bærekraft som en sentral del av sin langsiktige strategi og forretningsplanlegging, forteller han.

Bærekraft er imidlertid et komplekst område som krever mye tid og innsats. Med strengere krav fra myndigheter og markedet må virksomheter sørge for å tilpasse seg og evne å møte disse kravene.

- For å lykkes med bærekraftsarbeidet må det være en villighet til å investere, det må settes tydelige mål og konkrete tiltak. Det er derfor viktig å sikre at det er rett kompetanse koblet på og at man får til gode samarbeid på veien. Å jobbe målrettet med bærekraft vil gjøre virksomhetene bedre posisjonert til å møte utfordringene og mulighetene i en mer bærekraftig verden.

En arbeidshverdag tilpasset livssituasjon

Simen er bosatt i Bærum sammen med kone og ett barn på under ett år. Som nybakt far går mye av fritiden med til familieliv.

- Det er viktig for meg å ha en jobb jeg kan kombinere med å ha familie, og det får jeg i AFRY. Jeg får fri i påsken og jula, uten å bruke av feriedagene mine. Jeg får også stor medbestemmelse i valg av oppdrag, slik at jeg kan jobbe på prosjekter som både er spennende og passer min familiesituasjon. Det er noe jeg verdsetter høyt, avslutter Simen.