Toiletpaper rolls

Mykpapir / Sanitærprodukter

En strategisk partner som sørger for de høyeste nivåene av teknologi, sikkerhet og kvalitet

Vevsmarkedet og mykpapirmarkedet er under rask og konstant endring, påvirket av blant annet den voksende globale middelklassen, aldring i befolkningen, eldrebølgen i befolkningen, økende urbanisering og nye hygieniske levesett. 

Vi kan tilby den kompetansen som kreves for å implementere strategisk plasserte toppmoderne produksjonsanlegg, i samsvar med den beste tilgjengelige teknologien og oppdaterte markedstrender for å støtte dine strategiske initiativ.

Våre tjenester dekker markedsstudier, forhåndsstudier og lokaliseringsstudier, mulighetsstudier, detaljprosjektering, prosjekt- og driftsledelse, anskaffelses- og inspeksjonstjenester, igangsetting og driftsoppstart, driftsoptimalisering og eliminering av flaskehalser. 

Våre nøkkelkompetanser: 

  • Mykpapirmaskiner 
  • Lagerforberedelse 
  • Etterbehandling, håndtering, lagring og frakt 
  • Øvrige bygg 
  • Avvikling og gjenvinning av fiberanlegg 

 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.