Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Prosessautomatisering og instrumentering

Danner grunnlaget for et godt prosjekt

Vår kompetanse innen prosessteknologi er kombinert med solid erfaring innen automatisering og feltinstrumentering for ulike applikasjoner i våre bransjer.

Våre tjenester innen feltinstrumentering, ventiler og installasjonsteknologi inkluderer:

Generelt

• Koordinere
• Prosjektinstruksjoner og standarder
• anskaffelser tjenester

Utforming av feltutstyr

• Innsamling av prosessdata
• Design av ventiler og sensorer
• Valg av utstyr
• Prosess tilkobling
• installasjonsstruktur

Bygg- og monteringsstedstjenester

• Monteringslinje og overvåking
• Testing, kontroll og igangkjøring
• Fabrikkens aksepttest (FAT)

Automatisering

I automatisering har vi solid kunnskap og erfaring i prosesskontrollsystemer, PLC, DCS og HMI systemer.

Våre tjenester innen automatisering inkluderer

Generelt

• Styring Spesifikasjon
• Design av prosesskontrollsystem
• anskaffelser tjenester

Design av prosesskontrollsystem

• Spesifikasjon av systemkonsept
• Allokering av kontrollfunksjoner i prosessstasjoner
• Allokering av I / O og feltbussegmenter

Prosessdesign elektro

Innen prosessdesign kan vi tilby våre kunder gode og velprøvde prosesser i samsvar med gjeldende krav og kvalitetskrav. Kvalitetskravene gjenspeiles vanligvis i kostnader, kapasitet, sikkerhet og forbruk av energi eller råvarer. Prosessdesign er grunnlaget for de andre fagområdene som inngår i et komplett prosjekt.

Vi tilbyr:

Prosessdesign

• Funksjonell design
• Alarm og hendelseslister
• forrigling
• Prosess bildet

Konfigurasjon av prosesskontrollsystem

• Application Programming
• FAT og SAT
• Check-out og idriftsettelse