Stainless steel storage tanks at a dairy processing plant

Prosessteknikk

Rådgiving og prosjektering av avanserte prosessanlegg

Produksjonsprosessene til våre kunder er ofte unike fra anlegg til anlegg. Dette krever grunnleggende og avansert kunnskap både i prosessteknologi og prosessdesign.

Prosessteknologi

Prosessteknologi krever at man tar hensyn til kjemiske og fysiske forbindelser siden det danner grunnlaget for beregningen av produksjonsprosessen. Vi tar oss av kjemiske utfordringer i anlegg som syrer og baser og velger rett materialer som tåler fysiske belastninger som f.eks trykk, vacum, varme, kulde osv..Det er også viktig å inkludere kvalitet, miljø, sikkerhet og økonomi i beregningene.

Vi tilbyr blant annet følgende prosessteknologimetoder:

• Prosessmodellering og simulering
• Balanse Beregninger
• Computational Fluid Dynamics (CFD)

Prosesskompetanse

Ekspertise i prosessingeniør er nødvendig i alle faser av investeringsprosjekter og er viktig for å løse problemer som måtte eller kunne oppstå, f.eks i:

• Studier
• Forprosjektering
• Detaljert utforming
• Implementering og oppfølging