Covered with hoarfrost and snow, twigs and pine needles

Rå Tallolje & HDS Teknologi

Anlegg for rå tallolje basert på vår patenterte High Density Sludge HDS®-teknologi

Råtallolje er et biprodukt fra masseprosessen. Utvinningen av råtallolje kan øke både effektiviteten i massefabrikken og gi økte inntekter da tallolje kan selges videre for bearbeiding til et antall ulike biobaserte produkter. I det siste har den sterke støtten til fornybart drivstoff ført til økt interesse for tallolje som råstoff for biodrivstoff. Ledende forbrukermerker driver også etterspørselen etter biobaserte kjemikalier og plast. Vår kompetanse dekker tjenestene fra forretningsmodeller, strategier og markedsanalyser til ressurs- og teknologistrategier og til implementering av nye anlegg. Vårt lokale nettverk muliggjør også driftsfase-støtte og ytelsesforbedring.

Vår løsning for talloljefabrikk er leveranse av HDS® Technology.

Vi leverer talloljefabrikker basert på vår patenterte HDS®-teknologi på EPC-basis. Vi har levert mer enn 20 fabrikker globalt basert på denne teknologien. Investering i en ny talloljefabrikk kan være fordelaktig både for fabrikker med for små eller utdaterte anlegg, eller for fabrikker uten eksisterende anlegg. Typisk tilbakebetalingstid for en ny talloljefabrikk er 1-5 år avhengig av størrelse og beliggenhe, og typisk tilbakebetalingstid for en oppgradering av talloljefabrikk med 25% økning i produksjonen er 2-5 år avhengig av størrelse og beliggenhet.

HDS®-teknologien

Våre HDS®-anlegg kombinerer høyt utbytte og høy tilgjengelighet med lave driftskostnader. HDS® teknologien produserer. I HDS®-prosessen produseres tallolje av høy kvalitet og som oppfyller alle kravene innen industrien, og kan anvendes i alle relevante applikasjoner. Vi er fleksible og tilpasser HDS® prosessen etter kundens ønske og kravspesifikasjoner.

De viktigste fordelene med HDS®-teknologien:

  • Økt verdi gjennom et kommersielt sluttprodukt
  • Økt effektivitet av primære prosesser
  • Nye vekstmuligheter gjennom økt etterspørsel etter talloljeapplikasjoner.
Tuukka Sormunen - President and Head of Business Area Process Industries Finland
Tuukka Sormunen
President and Head of Business Area Process Industries Finland

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tuukka Sormunen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.