Image of Oslo street with man and woman

Medarbeiderløftet vårt

Medarbeiderløftet vårt handler om kulturen vår og hvem vi er. Det er viktig for oss at det oppleves som sant slik at det setter riktig forventning både for de som jobber hos oss og de som vurderer oss som arbeidsplass. Derfor ligger det en grundig innsiktsfase til grunn hvor medarbeidere har bidratt inn i både spørreundersøkelse og fokusgrupper.  

Medarbeiderløftet handler om hvordan vi jobber med å være et attraktivt selskap våre egne ansatte og de vi ønsker skal starte hos oss. Det er det vi lover deg som jobber her og de som begynner hos oss.  

Vi har fire løfter i vårt medarbeiderløfte. I AFRY: 

  • Får du muligheter 

  • Du kan være deg selv 

  • Vi vil at du skal lykkes sammen med andre 

  • Kan du bruke din kompetanse til å skape verdi 

- Vi er veldig stolte av medarbeiderløftet vårt. Innsiktsfasen har gitt oss en bekreftelse på at vi oppleves å ha et inkluderende arbeidsmiljø. Det gjenspeiles spesielt godt i «vær deg selv». Det forplikter, så når vi snakker om hvordan det er å jobbe hos oss er det viktig for oss at det er sant og ekte, forteller Marie Næss, HR-ansvarlig for Employer Branding i AFRY.  

Medarbeiderløftet

MULIGHETER​ Arrow pointing right
Man Woman sitting on a bridge Oslo

Vi tror på å gi ansvar. Personlig og faglig utvikling er individuelt og skjer i ulikt tempo og retning. Sammen med din leder finner du veien som er riktig for deg. Du har muligheten til å påvirke – både dine egen og andres hverdag. Din tilbakemelding gjør en forskjell.​

VÆR DEG SELV​ Arrow pointing right
A man walks on a bridge

Våre ulikheter er en styrke og skaper engasjement og arbeidsglede. Vi møter hverandre med åpenhet og respekt og har det gøy sammen! Vi verdsetter deg og din kompetanse. Hos oss kan du være deg selv.​

LYKKES SAMMEN​ Arrow pointing right
running

Vi skaper verdi når vi trekker i samme retning - med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Gjennom å dele kompetanse, skape tillit og engasjere oss i gode løsninger sammen, oppnår vi kraften i lagspillet. Alle vil at du skal lykkes.​

SKAPE VERDI ​ Arrow pointing right
Image of Oslo street with man and woman

Vi setter spor nå og for fremtiden gjennom vårt arbeid. Kompleksiteten og variasjonen i utfordringene og mulighetene gjør at vi alltid strekker oss lenger. Når vi sammen tør å være modige og nysgjerrige skaper vi verdi. Din kompetanse er viktig for oss og for samfunnet.​

Woman and a bike profile photo Norway

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag!